Uenig med justisministeren – vil beholde egne karanteneregler

Narvik og flere nordnorske kommuner har laget lokale forskrifter som går lengre enn de nasjonale karantenereglene. Disse er justisminister Monica Mæland uenig i og har bedt kommunene om å slå retrett.