– Dette er virkelig en gladdag for UiT, uttaler dekan Bjørn Solvang ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) i Narvik i en pressemelding fra universitetet.

Det er Forskningsrådet som tildeler prosjektet Kompetansesenter for bygg- og anleggsbransjen i nord – 13,7 millioner kroner.

Et strategisk kompetanseløft

Prosjektet er et samarbeid mellom NORUT Narvik, SINTEF Nord og UiT Norges arktiske universitet, og skal ledes av UiT ved professor Bjørn Reidar Sørensen og institutt for bygg, energi og materialteknologi ved IVT-fakultetet.

Med Narvik som utgangspunkt har senteret som ambisjon å bidra til et strategisk kompetanseløft for bygg- og anleggsbransjen i nord, heter det videre i pressemeldingen.

Utdanning og innovasjon

– BA-senter Nord skal bidra til kortest mulig vei mellom utdanning, FoU (forskning og utviklingsarbeid) og innovasjon, sier professor Bjørn Reidar Sørensen.

Senteret skal blant annet utvikle kurs og fagmoduler for næringen – og identifisere, planlegge og gjennomføre FoU-prosjekter med tanke på et kollektivt løft for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene.

Flere vil bidra

Ifølge universitetet gjelder den nasjonale tildelingen via Forskningsrådet for tre år, med opsjon for ytterligere tre år. Det totale budsjettet for senteret er på 21,5 millioner kroner for de første tre årene, hvoretter nye 21,5 millioner kroner ligger i potten ved en forlengelse.

I tillegg til midlene via Forskningsrådet vil samarbeidspartnerne UiT Norges arktiske universitet, SINTEF Nord, NORUT Narvik og næringslivsaktører legge inn egne midler i prosjektet.

Fylkesrådet i Nordland har også en uttalt intensjon om også å bidra til finansieringen.

Tungt forankret

Både Solvang og Sørensen understreker at realisering og utvikling av senteret vil skje i nært samarbeid med SINTEF Nord, NORUT Narvik, andre relevante fagmiljøer ved UiT i Tromsø og Alta, samt toneangivende aktører og klynger i Bygg og anleggs-næringen i nord og representanter fra offentlig sektor og fra instituttsektoren. 

– Prosjektet er tungt forankret i fylkeskommunenes strategier og næringens bransjeorganisasjoner, understreker de to i pressemeldingen fra UiT Norges arktiske universitet i Narvik.