Universitetet i Narvik skal være et flaggskip for internasjonalt samarbeid

Internasjonalt møtestedt: UiT Campus Narvik skal ut i verden – og invitere verden inn.

Internasjonalt møtestedt: UiT Campus Narvik skal ut i verden – og invitere verden inn. Foto:

UiT Norges arktiske universitet skal være drivkrefter i landsdelen - styrker sin aktivitet på de tre universitetsområdene Narvik, Harstad og Alta.

DEL

Universitetsstyret har vedtatt såkalte campusprogram som tar for seg ambisjoner for stedlig utvikling og samordning, utvalgte utviklingsområder og utviklingsmål. Det skriver UiT Norges arktiske universitet i et nyhetsbrev.

Verden inn – ut i verden

UiTs målsetting for Narvik er ikke overraskende å videreutvikle universitetet som skapende møteplass – der samhandling mellom studenter, ansatte og aktører i det regionale landskapet bidrar til å realisere målene i «Drivkraft i nord», universitetets strategiplanen fram mot 2022.

Mer konkret: UiT i Narvik skal fokusere på tre utviklingsområder. For det første være en levende campus ved å utvikle innovative og attraktive rammer for utdanning, forskning og formidling som tiltrekker seg og ivaretar studenter, fagfolk og samarbeidspartnere. For det andre skal UiT være en kompetansepool for Hålogaland gjennom å være en ambisiøs og framtidsrettet kunnskaps- og utviklingspartner for aktører innen privat og offentlig sektor. Til sist, og under mottoet «Verden inn – ut i verden», forsterke universitetet i Narvik som internasjonalt møtested og utstillingsvindu for UiT i samarbeid med vertskommune og region.

For å sikre framdriften er det satt en rekke utviklingsmål. Blant annet skal universitetet ta initiativ til og aktivt delta i etablering av sentre og klynger innenfor aktuelle fagområder, skape et utforskende samarbeidsmiljø mellom fagretningene, øke sin relevans for og kontakt med regionalt arbeidsliv, og arbeide for å styrke sin rolle i det regionale utdanningssamarbeidet.

Internasjonalt møtested

Et omfattende globalt samarbeid har i årevis kjennetegnet den teknologiske delen av campusen, men UiT Narvik skal fortsette å utvikle og styrke sitt samarbeid med utvalgte, utenlandske universiteter, arrangere internasjonale konferanser og møteplasser, øke andelen studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer og besøkende internasjonale studenter.

Narvik skal være et internasjonalt møtested der satsinger på kaldt-klima-teknologi, avanserte produksjonsteknologier, logistikk og transportsystemer, fornybar energi, bygg- og anleggsvirksomhet, samfunnssikkerhet og beredskap, og helseinnovasjon har særlig stort utviklingspotensial.

Artikkeltags