– Vi ønsker at elever skal velge realfag på bakgrunn av at det bidrar til teknologisk nyvinning, noe Norge trenger. Det er stor etterspørsel etter flinke ingeniører innenfor alle felt, sier prosjektlederen Ingrid Jenssen som studerer maskiningeniør på UiT campus Narvik.

Alle som går på ungdomsskolen eller videregående, og som har matematikk eller realfag, kan få hjelp av ENT3R.

Vil ha flere kvinner

Hver mandag og onsdag mellom klokken 17–19 har ENT3R timer for dem som ønsker. Tirsdager er de på Narvik videregående skole, studiested Frydenlund fra klokken 13.30-15.30.

– Vi skal i tillegg i år ha eksamenshjelp for elevene som har kommet opp i eksamen. For de elevene som har kommet opp i eksamen i matematikk 2P, 2P-Y, R1, S1 og Fysikk 2 har vi eksamenshjelp 18. mai mellom 16.00-20.00. For dem som er trukket opp i 1P, 1T, S2, R2 og kjemi 2 har vi ordnet eksamenshjelp 25. mai. Begge dagene mellom 16.00-20.00, forteller prosjektlederen

Det er spesielt kvinnelig ingeniører ENT3R ønsker å gi motivasjon til.

– Mange tenker at ingeniøryrket er veldig maskulint, noe som gjør at vi mister veldig mange gode kandidater. Vi håper at leksehjelpen kan endre litt på det, og det er noe vi aktivt går inn for å endre på, sier Ingrid Jenssen.

– Avbrekk fra eksamensstress

I tillegg til pugging blir det også litt tid til en matpause og sosialisering.

– Programmet er lagt opp slik at det blir pizza 17.00 slik at elevene kan komme rett fra skolen opp på universitetet og få middag hos oss, sier prosjektlederen.

– Vi vil ha to klasserom hvor i det ene går vi igjennom eksamensoppgaver mens i den andre kan elevene jobbe i fred og få hjelp fra

mentorene, legger hun til.

På slutten blir det kahoot med premie. Kahoot er en quiz som går digitalt der deltakerne får svaralternativer og det er om å svare raskest mulig.

– På den måten får elevene hjelp med det de trenger i tillegg få et lite avbrekk fra stresset som kommer med eksamen, forteller Ingrid Jenssen.