Ni personer har søkt på jobben som viserektor for Sør-Troms og Nordland.

Det skriver UiT på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

Fra 1. januar opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT.– Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for det som i dag er Finnmark og Nord-Troms, samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad, opplyser universitetet.

Disse har søkt på stillingen som også omfatter UiT Narvik:

Silje Camilla Wangberg (38), professor/assisterende instituttleder, Narvik

Peter Wide, (62 professor II, Kristinehamn

Rikke Gürgens Gjærum (44), professor, Harstad

Edel Palma Storelvmo (65), viserektor, Narvik

Ellen Riise (43), lærer, Evenes

Linn-Elise M. Pedersen (34), SAP konsulent-team lead.

Samt to kvinnelige og en mannlig søker unntatt offentlighet.

Søkerlisten viserektor for Finnmark og Nord-Troms:

Wenche M. Kjæmpenes(55), dekan, Alta
Sveinung Eikeland (61), viserektor, Alta
Stein Tage Domaas (58), seksjonssjef, Landbruksdirektoratet, Porsanger
Jon Abraham Lie Leinæs (25), student/laboratorieleder, Trondheim 

- Faglig lederfunksjon

Dette skriver UiT om viserektorstillingen:

«Viserektorene skal bidra til å løfte fram UiTs satsinger innen forskning og utdanning. Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området.


Viserektor har en faglig lederfunksjon med delegert beslutningsmyndighet fra rektor. Viserektor tilsettes på åremål, og følger rektors åremålsperiode fram til 31.7.2021.»