Torsdag var det styremøte ved Universitetet i Tromsø.

Der ble blant annet tilsettingene av dekanstillingene behandlet.

Bjørn Solvang ble tilsatt for å lede fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), ved UiT Narvik. Han er i dag allerede tilsatt som dekan ved IVT.

Alle dekanstillingene, blant andre stillinger, har vært lyst ut i forbindelse med omorganiseringen av UiT, da antallet fakultet er vedtatt redusert fra åtte til seks.

- Jeg er svært fornøyd med å få på plass så godt kvalifiserte kandidater til stillingene. I disse får UiT utviklingsorienterte og engasjerte dekaner som skal videreutvikle og lede fakultetenes forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomhet i tråd med UiTs mål og strategier.

Det sier rektor Anne Husebekk i en uttalelse på UiTs hjemmesider.

– Jeg har et ønske om å fortsatt være med å utvikle ingeniørfagene for UiT videre. Det er en spennende jobb, sa Bjørn Solvang i en kommentar til Fremover da søkerlisten ble offentliggjort.

Dekanenes rolle er å ivareta den daglige ledelsen av fakultetets samlede virksomhet, sammen med prodekan og fakultetsdirektør.

 

- Dekanen har et overordnet faglig ansvar og resultatansvar for fakultetet. Som del av UiTs ledergruppe skal dekanen bidra til god samhandling og helhetlig ledelse av universitetets virksomhet, skriver UiT på sine hjemmesider i forbindelse med tilsettelsene.

Dekanene tilsettes på åremål for fire år av gangen.

Det er mulighet for at de kan tilsettes i ytterligere to fireårsperioder.

Tiltredelsen er fra 1. januar 2018.

 

Også stillingene som dekan ved følgende fakultet ble tilsatt på det samme styremøtet:

  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Sonni Olsen er tilsatt som dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak).
  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Kathrine Tveiterås er tilsatt som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak).

  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Arne Smalås er tilsatt som dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak).

Dekanstillingene for Det juridiske fakultet og Det helsevitenskapelige fakultet er lyst ut på nytt.

– Dels som følge av at søkere har trukket seg, og dels som følge av de vurderinger tilsettingsutvalget har gjort, har vi valgt å åpne for nye søkere på to av dekanstillingene, på Det juridiske fakultet og på Det helsevitenskapelige fakultet, sier fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland på UiTs hjemmesider.