Bjørn er ansatt som prosjektleder ved universitetet

Bjørn Bremer blir prosjektleder for Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner (ArcLog), ved det teknologiske fakultetet i Narvik.