Mandag 13. august er den offisielle oppstartsdatoen for høstsemesteret 2018.

– Det er alltid gledelig å ta imot våre nye studenter.

Det sier Bjørn Solvang, dekan for fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i UiT Campus Narviks program for studiestart 2018.

På åpningsarrangementet stiller blant andre UiTs rektor Anne Husebekk, og stortingsrepresentant fra Narvik, Åsunn Lyngedal.

Denne uken er oppstart for nye studenter, mens de som er studenter gjerne har andre startdatoer.

Tidsfrister

– Utover i oppstartsuken har vi et spennende program for deg som er ny student. Følg med og ta del i så mye som mulig. Det er en del praktiske forhold knyttet til det å være student, og du vil få all informasjon som er nødvendig for å komme godt i gang, oppfordrer dekan Solvang i oppstartsprogrammet.

I programmet minnes studentene, både nye og gamle, blant annet om viktige tidsfrister:

  • Senest 20. august må semesteravgift være betalt
  • Senest 1. september må studentene godkjenne utdanningsplanen
  • Senest 1. september må studentene melde seg opp til eksamen i de emnene de skal ha

– Alle studenter ved UiT må hvert semester betale semesteravgift, opplyser UiT i brosjyren.

Fadderuken

Fadderuken starter også den kommende uken, og byens befolkning kan dermed vente seg det vanlige synet av nye og gamle studenter vandrende gatelangs på diverse rebusløp og byvandringer.

Programmet for studiestarten starter på formiddagen mandag 13. august, i auditorium 1 på UiT i Narvik.

Allerede tirsdag 14. august møter studentene fagpersonalet for sine respektive linjer.