1. september er det 50 år siden UiT Norges arktiske universitet ble høytidelig åpnet av kong Olav. Det er ikke mange politiske beslutninger som kan sies å ha vært like viktige for Nord-Norge som etableringen av UiT. Det har gitt tusenvis av ungdommer høyere utdanning i nord, det har gitt rekrutering av nødvendig arbeidskraft og kompetanse til hele landsdelen og det har etablert fagmiljøer og kunnskap i nord for nord. Det trengte ikke bli slik. Hadde ikke forkjemperne vært så sta, så grundig på hva som skulle til for å bygge landet, og hadde ikke det politiske flertallet med regjeringen Borten i spissen vært så klare fram mot beslutningen i 1968, ville Nord-Norge sett svært annerledes ut i dag. Det fortjener de største gratulasjoner til UiT, til alle de som jobbet for det og ikke minst et stort gratulere til hele landsdelen. Etableringen av UiT har gjort hele nasjonen Norge godt, uten UiT ville hele landet vært fattigere.

Argumentene mot etablering av et universitet i Nord-Norge var mange og miljøene som advarte var tydelige på at dette ville ikke gå, for lite fagmiljø, for lite rekrutteringsgrunnlag, det ville undergrave fagmiljø ved øvrige universiteter osv. Miljøene og argumentene mot etablering av Norsk Polarinstituttet var de samme, og det samme hører vi nå mot etableringen av enhet for forvaltning av folketrygdfondet innland i Tromsø. Et fond som i dag forvalter 333 milliarder må også kunne forvaltes fra nord, selv om Høyre ikke tror det.

Derfor er det desto viktigere at alle etter dagens regjering forslag og stortingsflertallets tilslutning til etablering av en slik kapitalforvaltningsenhet, ser hvilke muligheter det vil kunne gi med en enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø. Det handler om å styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord. Et aktivt og tilstedeværende kapitalmiljø i nord vil også være viktig for å styrke næringslivet i nord. Konkretiseringen av dette framover er viktig og mange i nord kan bidra, da må det være skuffende for Høyrefolk i nord at Høyre på stortinget ikke støttet dette.

Det er 50 år siden UiT Norges arktiske universitet åpnet, det fortjener de aller største gratulasjoner. Det kom ikke av seg selv, ei heller andre satsinger kommer av seg selv, men man får det til selv om motargumentene som ble brukt da dukker opp i nye samehenger, fra kjente krefter.