Universitetet får 14 millioner kroner til forskning på gjenvinning av betong

Foto:

DEL

Sju prosent av verdens totale CO₂-utslipp kommer fra betong. Med 14 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet i ryggen drar UiT og et tungt lag fra forskningsmiljø og næringsliv nå i gang et stort næringsrettet prosjekt med mål om bærekraftig gjenvinning av betongmassene, heter det på UiT Norges arktiske universitet sin hjemmeside.

– Her skal vi få ny kunnskap, som igjen kan gi økt gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner. På denne måten svarer prosjektet på FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet etter tildelingen av forskningsmidler til prosjektet Circulus.

Prosjektet ledes av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik.

På universitetets hjemmeside går det fram at bakgrunnen for prosjektet er kommende krav fra EU om resirkulering av minimum 70 prosent av ikke-farlig konstruksjons- og rivningsavfall.

Ifølge UiT Norges arktiske universitet gjenbrukes kun 21 prosent av betongen i Norge. Målet for prosjektet, som ledes av instituttleder Bjørn Reidar Sørensen ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik, er å oppnå 75 prosent gjenvinning av betongen i landet.

Artikkeltags