Universitetsstyremøtet avgjorde torsdag at Kriss Rokkan Iversen blir ny viserektor for Sør-Troms og Nordland, og at Sveinung Eikeland blir viserektor for Nord-Troms og Finnmark.

Det opplyser de på egne nettsider.

Kriss Rokkan Iversen har doktorgrad i marin systemøkologi fra Universitetet i Tromsø, og er blant annet kjent for å ha grunnlagt bedriften SALT, som er stedet hun jobber i dag. Eikeland er i dag viserektor ved UiT i Alta, og er en del av ledelsen ved UiT.

– Jeg er utrolig glad, takknemlig og stolt for å kunne bidra med min kompetanse og mine perspektiv, samt være med å utvikle UiT og landsdelen videre, sier Kriss Rokkan Iversen.

Viserektorene oppgaver er blant annet  å løfte fram UiTs satsing innen forskning og utdanning.

Begge stillingene er på åremål, og åremålsperioden går til 31. juli 2021.