Dekan ved UiT Narvik, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Bjørn Solvang, var i godt humør etter at nyheten kom fra Oslo.

I det foreslåtte statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag, fantes det friske penger til UiT.

– Det er svært gledelig. IKT-fagene er nøkkelteknologi i den pågående digitaliseringen vi er inne i, sier han til Fremover.

– Dette er sentrale fag for utviklingen av et konkurransedyktig nordnorsk næringsliv. Disse midlene gjør at vi kan styrke UiT innenfor dette feltet fremover, tilføyer dekanen.

Selv om de gode nyhetene fra Oslo kom torsdag, så har ikke feiringen startet riktig ennå.

Det er opp til UiT å bestemme hvor disse 40 nye studieplassene skal fordeles. Fra Mo i Rana i sør til Finnmark i nord.

– Vi har flere sterke IKT-miljøer i Nord-Norge. Nå skal man diskutere seg frem til hvor de nye studieplassene skal implementeres, forklarer han.

– I Narvik takker dere vel ikke nei til 40 nye studieplasser?

– Absolutt ikke! Detter er en gledens dag for ingeniørfagene og teknologifagene. Narvik og fakultetet skal være en sterk bidragsyter til utvikling av dette fagfeltet fremover. Det er helt åpenbart, sier dekanen.

I forslaget om nytt statsbudsjett kommer det frem følgende:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø - Norge arktiske universitet (UiT), med 1,7 millioner kroner. Det skal gå til 40 studieplasser i IKT.