UiT oppretter nye studieplasser – vil bidra til det grønne skiftet

DEL

Regjeringen bevilger midler til å opprette 70 nye studieplasser rettet mot det grønne skiftet i statsbudsjettet for 2020. UiT Norges arktiske universitet svarer med å øke med totalt åtte nye studieplasser på bachelor- og masternivå innen akvamedisin og energi, klima og miljø. Det skriver universitetet på sine egne hjemmesider.

– Vi skal være en drivkraft i nord og er allerede tungt engasjert i å utdanne morgendagens kandidater som skal bidra til det grønne skiftet. Disse ekstrabevilgningene betyr at vi kan øke kapasiteten ved to av våre «grønne» studier og utdanne enda flere, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, ifølge UiT.

Fra høsten 2020 kommer det fire nye mastergradsplasser i akvamedisin under Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, og fire nye for sivilingeniører ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Ifølge UiT bidrar blant annet akvamedisinstudiet til det grønne skriftet ved å gi grunnlag for bærekraftig sjømatproduksjon.

Artikkeltags