Hva blir løftet til kulturen?

Sjefredaktør og administrerende direktør i Fremover, Christian Senning Andersen.

Sjefredaktør og administrerende direktør i Fremover, Christian Senning Andersen. Foto:

Ballangen og Tysfjord bruker mer enn landsgjennomsnittet på kultur. Hva skjer når kommunene slås sammen med «kultursinken» Narvik?

DEL

LederI forrige uke samlet Fremover kulturlivet i regionen til nytt samarbeidsmøte, for andre år på rad. På agendaen: Kulturens plass i Fremovers spalter, men også kulturens kår i kommunene i Fremovers dekningsområde. Det kan være mange grunner til at det ble sånn, og det var heller ikke obligatorisk oppmøte eller bindende påmelding til samarbeidsmøtet, men like fullt: Kulturrepresentanter fra kommunene var ikke til stede på årets møte, som var åpent for alle som er engasjert i kulturlivet i regionen.

Kommunenes satsing – eller heller mangel på satsing – på kulturområdet ble fort tema blant de fremmøtte, som brukte samarbeidsmøtet også som en arena for å diskutere kultur med kulturaktørene i regionen. Kulturlivet etterlyser en bredere og tyngre satsing på kultur i Narvik kommune. Kulturhussjef Bjørnar Mikkelborg viste til at noe av det siste rådmann Wenche Folberg sa før hun sluttet var at kulturen i Narvik er blitt stemoderlig behandlet de siste årene, og at nå var det på tide å bruke mer på det forsømte området.

Det finnes mange måleparametre som tar temperaturen på kommunenes kulturtilbud, men ser vi på Statistisk sentralbyrås (SSB) «utgifter til kulturtilbud per innbygger» ser vi at Narvik kommune brukte 1.830 kroner per innbygger på kultur i 2017. Riktignok opp drøyt 140 kroner fra 2015, men langt bak Ballangen med sine 2.767 kroner per innbygger og Tysfjord med sine 2.563 kroner. Og også et godt stykke under landsgjennomsnittet, som ligger på 2.297 kroner. Så finnes det andre parametre som plasserer kommunene lengre ned på nasjonale lister, men Narvik har uansett et godt stykke igjen dersom de skal nå landssnittet til SSB. Og også om de skal opp på samme nivå som Ballangen og Tysfjord har ligget på hos SSB de siste tre årene.

Hva skjer egentlig med kulturlivet når tre kommuner blir én, og den største kommunen også bruker minst på kultur per innbygger? Når den største kommunen så langt har vist få tegn til å satse på en skikkelig oppbygging av det kommunale kulturtilbudet. En plan for kulturlivet er laget, men kulturlivet selv mener den er uten ambisjoner.

Det er for så vidt et godt tegn at det er nettopp kulturen som er det første delprosjektet nye Narvik kommune har satt i gang når Tysfjord, Ballangen og Narvik skal slås sammen. Det er også grunn til å være forsiktig optimist når vi leser hva enhetsleder for kultur og voksenopplæring i Ballangen, Gaute Skoglund, sier i en pressemelding fra nye Narvik kommune: «Kulturfeltet er et område som kan få til mye spennende når man ser forbi grensene vi har i dag.»

Og grenser har det vært, både mellom kommunene rent fysisk og innad i kulturlivet – kanskje spesielt i Narvik kommune. Det er ikke mange år siden Narvik måtte kutte kraftig i tilbudet i kultursektoren. Tilbud ble dårligere, kulturressurser forsvant. Nå skal grensene viskes ut mellom kommunene. Vi håper grensene kan viskes ut også når det gjelder taket på hvor mye som skal bruker på kulturtilbud per innbygger.

Jeg har tidligere på lederplass skrevet at kulturen er viktig for samfunnet. God satsing på kultur skaper bolyst og gjør regionen attraktiv. Kulturen skaper felles opplevelser og fellesskap, og på sitt beste stolthet for å høre til i regionen. Et lim i samfunnet. Skal vi klare det i fremtiden må vi ha en god helhetlig satsing på kultur. En satsing over de grensene vi har i dag. Og det blir utfordrende å samle en kultursatsing i en stor kommune der avstandene er store rent geografisk, men der også avstandene rent kunstnerisk kan bli store og representere utfordringer. Hvordan skap en felles identitet og en opplevelse av en god kultursatsing i en kommune som strekker seg fra Kjøpsvik til Bjerkvik?

Vi har et spennende år foran oss. Ikke bare er det valgår. Det er valgår for en helt ny kommune. En kommune som begynner å virke bare drøye tre måneder etter valget. Og selv om valget er langt framme ennå, er det på tide å begynne å kreve svar. Og på samme måte som Fremover ønsket å samle kulturlivet for å få innspill til vår egen dekning av kulturen i vår region, ønsker Fremover å rette fokuset mot kulturlivets kår i den nye storkommunen. Det ligger i den rollen vi har ei et samfunn. Vi ønsker å stille spørsmålene om hva kulturløftene for nye Narvik kommune blir, når tre kommuner skal samles om én kultursatsing. Vi ønsker å vite hva politikerne vil gjøre for å sikre gode vilkår for kulturlivet i fremtiden.

Derfor inviterer Fremover til et åpent debattmøte i Studiosalen på Folkets Hus på kvelden torsdag 14. februar. I panelet stiller Frode Sollie fra Vinterfestuka og Bjørnar Mikkelborg fra Narvik kulturhus, Gaute Skoglund fra Ballangen kommune samt SVs Håvard Stubø, Sps Ann-Chatrin Braseth, Høyres Ann-Tove Dalhaug og Arbeiderpartiets Mona Nilsen.

Spørsmålene blir mange. Forhåpentligvis får vi noen svar. Om ikke annet så i hvert fall noen svar på hva som blir politikernes valgløfter for kulturens plass og fremtid i nye Narvik kommune.

God helg!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags