Fylket ser bakover

Nordland fylkeskommune ser bakover når de skal skape en skolestruktur for fremtiden.