Sakte fart for regler om hurtiggående båter

Regjeringen vil vurdere om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av raske fritidsbåter. Men først må spørsmålet utredes av Sjøfartsdirektoratet.