Nathaniel (16): - Drømmen er å bli statsminister

Nathaniel Holan Larsen UNG-spalten ung leder i ungdomsrådet

Nathaniel Holan Larsen UNG-spalten ung leder i ungdomsrådet Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Navn: Nathaniel Holan Larsen

Alder: 16

Bosted: Vassdal

Skole: Førsteåret på studiespesialisering på Narvik videregående skole avdeling Frydenlund.

Jobb: Jobber på Coop Extra i Bjerkvik etter skolen

– Hva er dine fritidsinteresser og hva er viktig for deg?

– Mine fritidsinteresser er å lese, og så liker jeg å reise rundt for å se og høre hvordan andre har det. I sommer reiste jeg og en annen i Ungdommens Fylkesråd Nordland på langs bare kollektivt. Det som er viktig for meg er skole, både det at alle skal kunne gå på verdens beste skole, og samtidig at jeg gjør det bra på skolen. Jeg går studiespesialisering, og jeg har lyst å gå Handelshøyskolen i Bergen, og der er snittet ganske høyt. Skole er det viktigste for meg.

– Hvorfor er ungdomspolitikk viktig for deg?

- For meg er ungdomspolitikk viktig fordi ungdom får være med å endre verden, og det finnes mange saker som angår ungdom og da er det viktig at ungdom uttaler seg. For meg er ungdomspolitikk viktig siden det gir meg muligheten til å påvirke samfunnet til det bedre. Jeg mener det er viktig at alle stemmer blir hørt. Jeg har engasjert meg siden jeg var elevrådsleder på Bjerkvik ungdomsskole, da var det en sak om å slå Bjerkvik sammen med byskolen, noe jeg mente var feil, og jeg engasjerte meg veldig i akkurat den saken.

- Jeg har engasjert meg siden jeg synes det er viktig at alle stemmer blir hørt, og jeg er en person som vil kjempe for ungdommens interesse.

– Hva vil du bli når du blir stor og hvorfor?

– Den store drømmen er å bli statsminister, siden jeg brenner for politikk. Og rikspolitikk høres svært spennende ut. Det som er mer sannsynlig er at jeg blir siviløkonom, hvis jeg kommer inn på Handelshøyskolen. Jeg har lyst å bli siviløkonom fordi det virker lett. Jeg har vært økonomiansvarlig i to forskjellig elevbedrifter.

– Hva savner du i kommunen vår og hva ville gjort det bedre for ungdom å bo her?

– Det jeg savner i kommunen vår er gode ungdomsklubber, det er for få uformelle møteplasser i Narvik. Vi har ungdomsklubber fra før av. men så er de ikke åpen hele tiden. En annen ting er kulturtilbudet i Narvik, det som er, er ofte dyrt, og lite av det.

– Hva må til for at du bosetter deg i Narvik kommune?

– Det som må til for at jeg skal fortsette å bo i Narvik kommune, er at det er mulighet å få seg en jobb, billig å bo og et godt kollektivtilbud.

– Har du satt deg mål i politikken som du ønsker å nå?

- Målet mitt i politikken er å gjøre mest mulig – delta på møter, konferanser og snakke med andre. Dette kan jeg gjøre ved og engasjerer meg i forskjellige arenaer, og jeg ønsker å gjøre mye siden vi trenger ildsjeler.

- Målet akkurat nå er at Narvik ungdomsråd fortsetter å eksistere, og at de nye medlemmene engasjerer seg like mye. Dette mener jeg kan skje ved at de nye medlemmene blir kjent med hverandre, og får god veiledning fra «veteranene» urådet. Dette er viktig fordi NUR trenger engasjerte ungdom.

Artikkeltags