Høsten 2019 inviterte regjeringen ti ungdommer fra hele landet til å gi ti råd om hva som skal til for å gjøre det attraktivt å bo og arbeide i distriktene. Ungdommene har jobbet systematisk og grundig, og har innhentet synspunkter fra unge over hele landet.

I dag har regjeringen fått ti råd til distriktspolitikken fra Ungdommens distriktspanel. Spørsmålet de har gitt svar på er hva som skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden sin i distriktene.

– Jeg er imponert over den store og grundige jobben Ungdommens distriktspanel har gjort. Rådene gir et godt bilde av hva unge i distriktene er opptatt av. Vår ambisjon er at det skal være attraktivt for folk å bo i hele landet. Da må de ha utdanningsmuligheter, en meningsfull jobb å gå til, og tilgang til gode tjenester. Slik skaper vi vekst og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

– Viktig å lytte til ungdommen

Rådene ungdommene nå har gitt regjeringen tar for seg en rekke områder som tilgang på arbeid og utdanningsmuligheter, helse og beredskap, bolig og fritid, digitalisering, veier, kollektivtransport og bærekraftig utvikling.

– Vi ønsker at flere unge skal velge å bli og at flere vil bosette seg i Distrikts-Norge. Da er det ekstra viktig å lytte til ungdommene når vi skal fornye distriktspolitikken. Tilgang på attraktive jobber, utdanning i distriktene, digitalisering og gode transportløsninger er forslag som går rett hjem hos oss. Jeg har stor tillitt til at ungdomspanelet har mye av svaret på hvordan vi skal gjøre distriktene mer attraktiv for de unge, og sikre vekst og utvikling for fremtiden, uttaler distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.

Ungdomspanelet er også opptatt av at unge må få større innflytelse på avgjørelser som tas lokalt.

Dette er ungdommenes ti råd:

 • Vi får tilgang til jobbfellesskap, arbeidserfaring og varierte arbeidsplasser
 • Ungdom skal ha desentraliserte skole- og utdanningsmuligheter
 • Det må bli enklere å komme seg fra A til Å
 • Alle skal ha tilgang til stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett
 • Virkemidler gjør det enklere å etablere bedrift og få seg bolig
 • Veien til psykisk helsehjelp må bli kortere
 • Vi tar vare på distriktenes attraktivitet med nærhet til naturen
 • Lokalsamfunnene utvikles med møteplasser og lokaler for unge gründere og frivillige
 • Ungdom må få større innflytelse lokalt
 • Beredskapen skal være tilgjengelig og trygg

Ungdommens distriktspanel

Ungdommens distriktspanel ble opprettet i desember 2019. De skal gi råd til regjeringen om hva som bør gjøres for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også i framtida. Distriktspanelet består av ti ungdommer som representerer hvert sitt fylke:

 • Troms og Finnmark: Tobias Eriksen, Båtsfjord
 • Nordland: Marthe Øijord, Meløy
 • Trøndelag: Kennet Tømmermo Reitan, Røyrvik
 • Møre og Romsdal: Nikola Bileska, Averøy
 • Vestland: Hans Christian Knudsen, Sogndal
 • Rogaland: Trym Talgø Olsen, Eigersund
 • Agder: Siri Heimdal Knudsen, Kristiansand
 • Vestfold og Telemark: Anne Snarteland, Fyresdal
 • Viken: Cecilie Skrindo, Ål