Du har kanskje hørt om Frode Gryttens twitternoveller, som består av maks 140 tegn? Grytten la i over ett år ut ei twitternovelle hver kveld. Nå leverer ungdomsskoleelever fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord noveller på bare seks ord. De blir samlet mellom to permer, og er et resultat av en kultursatsing med et ønske om å forene ungdomsskoleelever fra hele den sammenslåtte storkommunen.

– Jeg er imponert over resultatet, sier ordfører Rune Edvardsen i ei pressemelding.

Skulle markeres i VU

Prosjektet skulle egentlig bli avsluttet i Vinterfestuka, med en markering med gratis konsert. Busser var ordnet, slik at alle elevene kom seg til arrangementet. På grunn av koronapandemien måtte arrangementet avlyses, som resten av Vinterfestuka.

– Det meste av prosjektet ble likevel gjennomført, og nå er det laget et hefte som viser mangfoldet av bidragene som kom inn, heter det i pressemeldinga.

Alle ungdomsskolene fikk tilbud om å delta i prosjektet. 8.–10. trinn ved Kjøpsvik skole, 8.–10. trinn ved Skjomen skole, 10. klassetrinn ved Narvik ungdomsskole pg 10. trinn ved Bjerkvik skole takket ja.

– Stolt

Framgangsmåten har vært slik: Elevene skulle skrive en seksnordsnovelle til et bilde tatt på deres hjemsted. Deretter ble bildet sendt til elever ved en annen skole, som skrev en seksordsnovelle til det samme bildet. Det er i hovedsak gjort, men et par klasser har kun skrevet noveller til egne bilder, ifølge forordet til heftet som samler novellene.

Marita Ivarsson Elverum har satt sammen flere av bildene elevene har tatt til seksordsnovellene i en mosaikk som danner det nye kommunevåpenet. Det vil hver skole som har deltatt få et trykk av som takk.

Det er Narvik bibliotek som har plukket ut bidragene som er trykket i heftet. I forordet får elevene også en takk i form av en seksordsnovelle fra ordføreren selv: «Har lest. Den følelsen. Stolt ordfører.»

Her kan du se noen utdrag: