Under tirsdagens pressekonferanse om Aker-konsernets satsing i Narvik var ønsket om fremtidig samarbeid med universitetet ett av punktene som konserndirektør Øyvind Eriksen i Aker ASA trakk fram.

Strålende nytt

– Dette er jo strålende nytt og et eksempel på hvor viktig UiT er for satsing og vekst i nord, uttrykker dekan Bjørn Solvang ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik.

På universitetets nettsider sier Solvang videre:

– Vi leverer ingeniører og teknologer, ikke bare til hele landsdelen, men også til landet ellers. Vi har stor tro på at vi i det grønne skiftet vil få en enda mer attraktiv posisjon når det gjelder å spre fremtidsrettet kunnskap på disse områdene, og vi skal selvsagt bidra til at Narvik og regionen ellers får den kompetansen en industrisatsing fra Aker krever.

Vitensenter

Aker-konsernet har i første omgang kjøpt eiendom for rundt en halv milliard kroner i Narvik kommune. Planen er blant annet å bygge hydrogenfabrikker, stålverk, batterifabrikk og datasenter.

Under pressekonferansen ble det også klart at ambisjonen er å utvikle kunnskapsmiljøet i Narvik til et nasjonalt kunnskapssenter. Det er også planer om å opprette et vitensenter.