UNN har vedtatt å legge ned ortopedisk døgnvakt vakt ved Narvik Sykehus 1.desember

Pasienter, de fleste eldre med benbrudd skal igjen ut på strevsomme ambulansereiser. De med den skjøreste helsa og svakeste stemmen skal igjen få svi. De fleste kvinner over 80. Jeg skjemmes!

Frem til 2012 hadde Narvik Sykehus en egen døgnkontinuerlig vakt innen ortopedi. UNN valgte den gang å legge ned vakten. Det synes ikke behov sa de.

Behovet har dog vært der hele tiden og som et resultat av økt pågang av pasienter ble ortopedisk vakt igjen opprettet men bare mandag til torsdag til kl 19. Tilstander som krever operasjon utenfor den begrensede vakttiden har blitt sendt på en strevsom reise til Harstad eller Tromsø.

Som en følge av Corona og for å slippe å transportere pasienter mellom Narvik og Harstad/Tromsø (smittefare) ble det i mars 2020 igjen opprettet en ortopedisk døgnvakt ved UNN Narvik. Spesielt eldre med lårhalsbrudd har fått et betydelig bedre tilbud ved å få all sin behandling i Narvik. Komplikasjonene vi tidligere så ved strevsomme ambulansetransporter og ventetid er betydelig redusert.

Hittil i 2021 har ortopedene ved Narvik Sykehus behandlet ca 2600 pasienter med akutte ortopediske problemstillinger. Behovet for ortoped i vakt er åpenbart der men UNN ledelsen tar den likevel bort.

Ortopedi er gjennom et tidligere styrevedtak vedtatt som et satsningsområde i Narvik. Ortopedien skal styrkes, det skal satses. Dagens triste beskjed er et tydelig signal fra UNN-ledelsen om hva man faktisk vil med Narvik. Jeg kunne ha fortalt mange historier om ledelsesmessig unnfallenhet og sendrektighet. Om trenering og utmatting. Den som lytter på festtaler fra UNNs ledelse eller dets styre bør snarest tenke seg om.

En arbeidsgruppe ledet av ortopediens øverste leder i UNN la for et år siden frem en utredning om fremtidig vaktordning i Narvik. En omforent gruppe inkl. leder mente at dagens vaktordning mandag-torsdag til kl 19 var for lite til å håndtere akutt ortopedi i Narvik. Videre sa den samme gruppen at vakt 7 dager i uken til kl 24.00 var et minimum

Til tross for at det foreligger en tydelig rapport fra ortopediens øverste leder om vakt minimum 7 dager i uken til kl 24 reduseres vaktordningen kraftig.

Til tross for at det finns god dokumentasjon på at eldre med bruddskader tar stor skade av unødvendige transporter og ventetid legger man opp til nettopp det. Farlige komplikasjoner så som akutt alvorlig forvirring, urinveisinfeksjoner, liggesår og blodpropp kan og er dødelig for eldre pasienter. Til tross for god kunnskap om nettopp det legger man ned ortopedisk vakt.

For ca 1,5 år siden utvidet man til døgnkontinuerlig ortopedisk vakt ved UNN Narvik for å forhindre smittespredning og avlaste et belastet UNN. Mens Nord-Norge inkl. Narvik for tiden opplever sitt største smittetrykk årsaket av Corona noen sinne skal ortopediske pasienter igjen ut på landeveien.

Jeg har alltid vært en stolt medarbeider i UNN. Pingvinen som forsøkte å fly. Et UNN som fikk til det nesten umulige langt mot nord er ikke til å kjenne igjen. Har den genuine trangen til å skape gode helsetjenester for den hele den nordnorske befolkningen bleknet?

Når kommunikasjonsavdelingens moteord som bærekraftig og robust får større plass enn kvalitet, omsorg og respekt er UNN på ville veier.

I dag, som mangeårig stolt UNN ansatt føler jeg bare en ting. Skam!