I etterkant av at myndighetene 15. juli åpnet opp for reiser til enkelte land innenfor Schengen/EU/EØS har en del nordmenn begynt å reise utenlands igjen. Fredag 24. juli ble rådene justert, og Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet nye anbefalinger for sykehusene.

I ei pressemelding fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kommer de med retningslinjer som gjelder ved UNN fra og med onsdag 29. juli.

Ta kontakt ved sykdom

Der kommer det fram at man ikke skal møte til avtalt time, men i stedet ta kontakt på telefon dersom man er syk eller har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering eller har karantene etter reise til land utenfor Schengen/EU/EØS, eller «røde land/regioner» innenfor, eller i løpet av de siste dagene har vært i nærkontakt med bekreftet eller sannsynlig smittet person med covid-19. FHI har her en egen definisjon på hva nærkontakt er.

De som imidlertid føler seg frisk etter reise til «grønne land/regioner» innenfor Schengen/EU/EØS kan møte opp som planlagt dersom man: holder avstand, minimum én meter, til andre overalt i sykehusene, er nøye med hoste- og håndhygiene og unngår håndhilsing og unødvendig fysisk kontakt.

Besøkskontroll

Pårørende som har vært på reise til land/regioner utenfor Norden skal ikke komme på besøk før ti dager etter hjemkomst til Norge. De får ikke komme på besøk dersom de har symptomer.

Dersom man som pårørende testes for korona kan man ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger. Det er fortsatt besøkskontroll ved alle UNNs lokasjoner. Og fortsatt gjelder besøksreglene som ble innført 4. juni.