Håper på åpning for biltrafikk neste sommer

Den nye sykehustunnelen kan bli åpnet for fri ferdsel allerede neste sommer.