For seks år siden innførte de ei ny ordning på sykehuset i Narvik. Mandag ga de opp

Det var ingen som sørget over at den felles sengeposten på UNN Narvik gikk over i historien mandag ettermiddag. Klokka 14 kunne to nye sengeposter offisielt åpnes. – En ny start, var omkvedet.