Det sier høyrepolitiker Paul Rosenmeyer.

Bestill Fremover Pluss nå og få full tilgang for kun 99,-!

– Vi føler at ordføreren og Arbeiderpartiet drar signalene som kom litt vel positivt. Signalene sier egentlig det samme som sto i meldingen fra før, at man skal overlate den endelige avgjørelsen om akuttkirurgisk beredskap til foretakene i tråd med det som allerede ligger der, sier han til Fremover.

Trakk seg

I en e-post fra Høyre kommer det fram at Arbeiderpartiet har meldt seg av debatten.

– I en e-post fra helsefraksjonen i Høyre kommer det fram at Arbeiderpartiet ble invitert med i drøftingen om saken, men valgte å trekke seg ut, forteller Rosenmeyer til Fremover.

Det betyr at de som skal forhandle er regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre.

– Jeg synes Arbeiderpartiet slår vel politisk mynt på denne saken og fører folk bak lyset med den vinklingen de har kommet ut med, fortsetter han.

– På hvilken måte?

– De opplyser ikke om at de har trukket seg ut av forhandlingene i komiteen. Det ville jo vært interessant for folk å vite, men det ønsker de kanskje ikke å opplyse. Det at Anna Ljunggren (Ap) går ut på denne måten mener jeg er uredelig. Jeg føler at Arbeiderpartiet også har utnyttet Sykehusalliansen i denne saken, mener Rosenmeyer.

Ikke trygge på utfallet

Rosenmeyer forteller at de har bedt om et møte på Stortinget den kommende uken for å fremme sitt syn på saken.

Per i dag har ikke Ap flertall for sitt syn på Stortinget. Vi ønsker å møte helsefraksjonen på Stortinget og der vil vi være klare på at den endelige avgjørelsen ikke skal legges til helseforetakene. Vi mener at det nødvendigvis ikke kommer til å ende bra for UNN Narvik dersom det blir tilfellet. Derfor jobber vi for at Stortinget skal nulle ut mest mulig av det som foreligger der i dag slik at akuttsykehusene skal bestå i Narvik og Gravdal, avslutter Rosenmeyer.

Kan verken bekrefte eller avkrefte

Anna Ljunggren (Ap), sier til Fremover at hun verken kan bekrefte eller avkrefte samtaler mellom Arbeiderpartiets folk i helsefraksjonens samtaler når det kommer til videre debatt om nasjonal helseplan.

– Det jeg kan si om saken er at vi er i opposisjon og fremmer vår politikk, det gjorde vi også fredag morgen. Etter at vi kom med vår innstilling ser det ut til at Høyre i stor grad går tilbake på mye av det som var foreslått i planen, kommenterer hun.

– Vi ser også at Sykehusalliansen er glade for det Arbeiderpartiet har vedtatt i stortingsgruppen. Det ser vi på som et signal om at vi er på rett spor i forhold til det de jobber med, avslutter hun.

Ljunggren mener imidlertid at det er bra at Høyre og Paul Rosenmeyer nå tar turen til Oslo for å møte stortingsrepresentantene i Høyre.

– Det er slik man må jobbe, nemlig å reise ned for å møte representantene fra sitt parti som sitter i komiteene.