En livslang sluttlønn på halvannen million til en direktør som avskjediges, er misbruk av offentlighetens helsekroner.

Vi må kunne se dette i sammenheng med at vi har krevd en kreftspesialist til Harstad sykehus. Da det ikke var midler, ble denne stillingen delt på flere sykehus. Harstad sykehus har fått en  kreftspesialist som er i Harstad 3 dager i måneden, og det er alt, da behovet er mye større. 

UNN har valgt en løsning som fører til reiser i stedet for pleie av pasientene. Med direktørens avgang finner foretaket midler til direktøren som skal vare til han blir 72 år, Det vil koste bortimot 50 millioner.

Dette er en ukultur som har fått slått rot for lenge, og som nu må opphøre.

Helseforetaket har fått frem byråkrater som forsyner seg  ubegrenset av offentlige midler. Sluttlønnen til byråkratene er en god grunn til å avvikle helseforetak-modellen.

Foretaksmodellen åpner for lønninger og skjulte avtaler som er ute av kontroll, og som ikke tåler dagens lys.

Støtteforeningen for Harstad sykehus krever gjennomgang av foretaket og av foretaksmodellen NU.