Det er sykepleierne Gina Øyen og Gry Luneborg som har stått i spissen for kvalitetsarbeidet.

Avdelingsleder Ove Laupstad lovet på sin side kake dersom det gikk 50 dager uten noen nye tilfeller etter at registreringen startet i oktober, og før helga var det tid for å feire «minijubileum».

Deler med alle

Gina og Gry deler rosen med alle sine kolleger som de sier har latt det gå sport i arbeidet med å unngå både skader og infeksjoner.

I den er kvalitetstavla i korridoren i tredje etasje på alle måter sentral.

Der registreres hver dag som går uten infeksjoner, trykksår og fallskader.

Etter 53 dager måtte riktignok rubrikken for fall nulles ut og startes på nytt igjen.

– Det skal sies at terskelen for å registrere skader skal være lav. Det handler om alt fra skrubbsår og blåmerker, til brudd.

For å unngå at slike oppstår, følges hver enkelt pasient nøye opp.

– Det kan handle om å ha gåstol eller tilvarende plassert så nær senga som mulig, eller å sørge for at de som er dårlig til beins blir plassert så nær et toalett som mulig i tilfelle de må stå opp i løpet av natta – og de ikke vil «plage» noen av betjeningen.

– Arbeidet med å unngå trykkskader som kan utvikle seg til sår, starter i realiteten i ambulansen – i alle fall om transporten skal foregå over litt tid, påpeker Gry Luneborg.

Utfordrende

Det er et viktig poeng for UNN Narvik.

Mange pasienter med bruddskader må gjennom en lang transport enten til Harstad eller Tromsø for å bli operert.

– Pasienter med tynn hud og dårlig sirkulasjon, må passes godt på for å unngå liggesår, forteller de to.

Det var et internt kurs som fikk de to til å «trigge» på kvalitetsarbeid, og Ove Laupstad understreker at hele sykehuset scorer veldig høyt når det gjelder kvalitetsarbeid generelt:

– Det innebærer blant annet at vi ser få tilfeller med infeksjoner etter inngrep.

Og avdelingslederen har allerede begynt å forberede ny runde med kake.