Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innførte i samråd med Helse Nord, vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik i 2014. I sommerferien 2015 vil fødeavdelingen ved UNN Narvik bli stengt i seks uker fra 29. juni til 10. august.

Det skriver UNN i en pressemelding

- UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold. Beslutningen om vekslende sommerstenging i Harstad og Narvik gjøres med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen”. Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Ved å gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet ved de minste fødeavdelingene, vil vi oppnå større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i tilbudet, skriver UNN.

- UNN Narvik og UNN Harstad har erfaring med å stenge fødeavdelingene i sommerferien. I 2012 var fødeavdelingen i Harstad stengt i 4 uker og 19 kvinner fra Harstad fødte i Narvik. Året etter fødte 45 kvinner fra Narvik i Harstad mens operasjonsstuer og fødeavdelingen i Narvik ble renovert. I 2014 kom 30 harstadværinger til verden ved UNN Narvik. Evalueringen av disse sommerstengingene viser at god planlegging og tett oppfølging av de gravide er avgjørende for at fødende kvinnene skal føle seg trygg og ivaretatt, skriver UNN videre.

Det jobbes nå med planleggingen.

- Det utarbeides nå detaljert informasjon til gravide fra Narvik og til primærhelsetjenesten. Det etableres også en følgetjeneste for å ivareta kvinner som må reise ut av sitt lokalsykehusområde for å føde. Ved gynekologisk poliklinikk blir det normal drift med gynekolog til stede i perioden mens fødeavdelingen er stengt, avslutter UNN.