Ambulansearbeiderne ble slått, sparket og jaget av mann de skulle hjelpe:- Han ga seg ikke

Ambulansearbeiderne som ble angrepet av en ruset mann er sterkt preget av hendelsen.