USYNLIGE? Seksjonsleder Trude Helland og driftskoordinator Lisa Høegh forteller om godt arbeidsmilje og hektiske dager. De to lederene sier de forsøker å gjennomføre arbeidet så sømløst som mulig. - Når vi ikke blir lagt merke til, da gjør vi jobben vår.
Torgrim Rath Olsen

Trude og Lisa jobber på en avdeling som har som mål å ikke merkes: – Når vi gjør jobben vår, blir vi usynlige

Publisert