Vant gjev pris og stor pengepremie. Det får kreftenheten ved UNN Narvik nyte godt av

Ansatte ved både UNN Narvik og Rema distribunal Narvik har vært med på å avgjøre hva pengene skal brukes til.