Før var ungdommene verstinger – nå har en helt annen gruppe sjåfører tatt over

Flere kjører ruspåvirket på nordnorske veier: – Slike tall er selvsagt ikke bra.