«USA truer Norges sikkerhet» slår Jens Ingvald Olsen og Hanne Stenvaag i Rødt fast i et innlegg i en rekke nordnorske medier. Med tanke på at det kommer fra partiet Rødt, er det kanskje ikke overraskende, men det er like fullt den mest upresise sikkerhetspolitiske påstanden det er mulig å fremføre.

Hvis det er noe som har bidratt til å trygge Norge de siste 70 år, er det vårt nære forsvarssamarbeid med USA, både direkte og gjennom NATO. Dette kommer i tillegg til den nasjonale forsvarsevnen

Foranledningen for at Rødt nå kommer på banen, er den nye avtalen Norge har undertegnet med USA. Den er en oppdatering av eksisterende avtale, med visse tillegg. Formålet med den var å legge til rette for at USA kan støtte Norge bedre i en krise eller krig.

Basepolitikken ligger fast, også med den oppdaterte avtalen på plass. Helt siden Norge gikk inn i NATO i 1949 har forsvaret av Norge vært basert på muligheten for å motta alliert støtte. De fire «omforente områdene» i avtalen, blant disse Ramsund og Evenes i vår region, vil gjøre det militære samarbeidet enklere og åpne for økte investeringer i infrastruktur lokalt. Men det innebærer ikke suverenitetsavståelse fra norsk side.

Det er altså et spørsmål om å oppdatere det bilaterale samarbeidet vårt med USA, i tråd med endrede trusselbilder, teknologisk utvikling, i tillegg til de helhetlige strategiske amerikanske planene. Det er viktig å minne om at et styrket bilateralt samarbeid med USA også vil bidra til å styrke NATOs evne til å forsvare Norge og Europa mot trusler.

Det blir stadig viktigere å opprettholde og styrke vårt forhold til USA. Vi kan ikke nekte for at amerikansk oppmerksomhet de siste årene har blitt dreiet mot andre steder i verden enn Europa. Derfor er det svært gledelig at vi har klart å både opprettholde og styrke vår relasjon til USA. Kun innbitt anti-amerikanisme kan gjøre at man trekker motsatt konklusjon.

Samlet sett, har vi oppnådd noe vesentlig for å sikre vår trygghet. Vi har styrket vårt nasjonale forsvar vesentlig, med økning i forsvarsutgifter på 30 prosent siden 2013, og vi har bygget opp viktige strategiske kapasiteter i alle forsvarsgrener. Vi har samtidig skjøvet det militære tyngdepunktet nordover i landet. Sammen med økt trening og aktivitet med våre allierte, er dette både bra for vår sikkerhet og det gir positive lokale ringvirkninger i Nord-Norge av økt forsvarssatsing. I sum er Norge tryggere nå, også med amerikansk hjelp.