Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har uttalt at kommunene må ønske vindkraft, men han vil ikke si om de får mulighet til å legge ned veto. Det er Klassekampen som har spurt statsråden direkte om dette.

– Vi vil sikre at mer av verdiene som blir skapt av vindkraft havner i kommunene. Vi vil at kommunene skal sitte igjen med mer, sier Aasland.

På spørsmål fra Klassekampen om kommunene får absolutt veto mot vindkraft, sier han dette:

– Vi vil ikke at vindkraft skal være uønsket. Vi ønsker å motivere kommunene på en best mulig måte og at de skal være positive til vindkraft.

Aasland la fredag fram hovedpunkter fra regjeringens tillegg til energimeldingen. Blant annet vil regjeringen be Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) om å ta opp igjen konsesjonsbehandling av vindkraft på land etter en tre år lang pause.

– Men det må skje med kommunenes vilje. Jeg tror vi får med oss mange kommuner på det, sa olje- og energiministeren i forrige uke.

Ifølge framleggingen fredag jobber regjeringen også for å få fortgang i prosessene med havvind. De første prosjektene kan være i drift før 2030, ifølge olje- og energiministeren.

I dag tar ordinær konsesjonsbehandling åtte-ni år, men regjeringen vil at det skal skje raskere. Den vil starte grunnundersøkelser og miljøkartlegging, såfremt det er støtte i Stortinget.