Utbedring av E10 Bjørnfjell ble valgt bort. Dette svarer Hareide

SVARER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Her fotografert under anleggsstarten for Lysaker–Ramstadsletta som er første byggetrinn av E18 Vestkorridoren tirsdag 3. november.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

SVARER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Her fotografert under anleggsstarten for Lysaker–Ramstadsletta som er første byggetrinn av E18 Vestkorridoren tirsdag 3. november. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto:

Ble bedt om å svare på hva som lå bak endringen i planene, men har strengt tatt ikke mye til svar å komme med.

DEL

Reaksjonene lot ikke vente på seg da veiprosjektet «E6/E10 Åpne vinterveier» ble fjernet fra Statens vegvesens prioriteringsliste til ny NTP. E10 Bjørnfjell var blant fjellovergangene i Nord-Norge som skulle forbedres, sammen med E6 Saltfjellet og E6 Sennalandet.

Torsdag sendte stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Hun ville ha svar på følgende:

  • Hva som konkret har påvirket Statens vegvesen sine prioriteringsendringer
  • Om konsekvensene av tidsforsinkelser på gods over år, for eksempel fersk fisk, er tatt med i beregningene, og
  • om Hareide støtter disse prioriteringene.

Tirsdag kom svaret fra Hareide.

Les også:

Tar med seg innspillene

Samferdselsministeren vedkjenner at vegvesenet, i den siste runden med innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan 2022–2033, har endret på sine forslag til prosjekter de vil prioritere.

«I forslaget vises kun prosjekter for de første seks årene, mens prosjektene for siste seksårsperiode kun er vist med totalbeløp per korridor og beregnede samfunnsøkonomiske virkninger,» forklarer Hareide i sitt svar.

STENGT: Bildet fra vegvesenets webkamera viser en av de mange gangene bommen var nede på E10 over Bjørnfjell sist vinter.

STENGT: Bildet fra vegvesenets webkamera viser en av de mange gangene bommen var nede på E10 over Bjørnfjell sist vinter. Foto:

Hareide er tydelig på at han vil ta med seg innspillene til vegvesenet i det videre arbeidet med ny NTP.

«Jeg vil samtidig understreke at det er departementet som tar endelig stilling til hvilke prosjekter og strekninger som skal prioriteres i den endelige transportplanen,» skriver Hareide, og avslutter med at de endelige prioriteringene vil bli kjent når meldingen om NTP 2022–2033 legges fram for Stortinget våren 2021.

Stengt vei koster penger

Siv Mossleth påpekte i begrunnelsen til sitt spørsmål at eksportverdien fra Nordland øker, og at den har passert 30 milliarder kroner allerede. Hun viste til en rapport utarbeidet av Menon om tidsforsinkelser av sjømat, der man fikk bekreftet de økonomiske konsekvensene tidsforsinkelser har.

Også utover tap i verdi på forsinket gods kommer det store samfunnsøkonomiske kostnader ved at fjellovergangene må stenge. E10 Bjørnfjell satte stengerekord i fjor, og Saltfjellet var stengt tilsvarende 82 døgn.

Les også:

I 2019 skrev Fremover om hvordan vinterstengt E10 Bjørnfjell koster samfunnet flere millioner kroner, ifølge en undersøkelse gjort av Nordlandsforskning på oppdrag for vegvesenet.

De totale tidskostnadene på E10 Bjørnfjell beløp seg til 20 millioner kroner årlig, og var langt høyere enn andre fjelloverganger på listen. For E6 Sennalandet beløp kostnadene seg på rundt i millioner kroner, mens for E6 Saltfjellet lå kostnadene på totalt sju millioner kroner.

Kostnaden på prosjektet som er tatt ut av prioriteringslista var satt til 512 millioner kroner.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken