Fylket vil legge ned VGS-linjer. Men nå planlegger Øystein en ny utdanning i Narvik

Nordland fagskole vil etablere seg med en reiselivsutdanning i Narvik.