Utelukker ikke gjentakelse av kortesje på 17. mai

Tog ble byttet ut med kortesje i år. Hva som skjer neste år er ikke godt å vite.