Mer enn ett tusen ett hundre tomter er allerede ferdigregulert, og for nesten en tredjedel av disse er det mer eller mindre bare å stikke spaden i jorda.

I tillegg er det satt av arealer til fremtidig boligbygging. her vil det være plass til ytterligere nærmere 600 boliger – fortrinnsvis i Narvik.

Oversikten over tilgjengelige boligtomter kommer i forbindelse med at Narvik kommunes næringsselskap Futurum er i gang med å se på hvilke muligheter som åpner seg når Forsvaret kraftsamler mye av sin aktivitet i Ofoten.

I denne forbindelse har man bedt Narvikgården om å kartlegge hva som finnes av boligtomter i Narvikregionen.

– Dette arbeidet har pågått en tid nå forteller direktør i Narvikgården Lars Skjønnås.

Nå er dette arbeidet nærmest ferdig.

– Det gjenstår kun en siste runde med kvalitetssikring rundt i kommunene før vi legger hele oversikten ut på våre hjemmesider, sier Skjønnås.

– Kan doble

Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen betegner oversikten som svært verdifull.

– For det første bekrefter den det vi allerede vet for vår egen del – vi i utgangspunktet god kapasitet i Evenes.

– Det er ikke nytt for oss at vi selv har rundt 80 byggeklare tomter. I tillegg har vi en del tomter der vi må opparbeide infrastruktur, og så har vi i tillegg rikelig med arealer som kan benyttes til boligbygging i fremtiden.

– Jeg vil anslå at vi har tomter og arealer nok til å doble innbyggertallet i kommunen.

– Men den oversikten som Narvikgården har laget, gir åpenbart mer kjøttvekt. At regionen på direkten kan tilby mer enn 350 byggeklare tomter det kan velges og vrakes i, gjør oss selvfølgelig attraktive – ikke bare for forsvarsansatte som kommer i tilknytning til flystasjonen, men selvfølgelig også for ethvert annet næringsliv, sier Svein Erik Kristiansen.

Store tall

Ifølge Lars Skjønnås har Narvik kommune og kommunene rundt gode og oppdaterte kommuneplaner for arealer generelt og boligarealer spesielt.

Fornøyd: Direktør i Narvikgården, Lars Skjønnås er fornøyd med resulatet av den kartleggingen som er gjort.foto: Terje Næsje
Fornøyd: Direktør i Narvikgården, Lars Skjønnås er fornøyd med resulatet av den kartleggingen som er gjort.foto: Terje Næsje

– Setter vi tilgang på boligtomter som ett av de viktigste kriteriene, er kommunene rundt Ofotfjorden er godt rustet til å møte det behovet som kommer med utviklingen som skal skje på flyplassen på Evenes.

– Det vi har gjort er å jobbe oss gjennom det hele, systematisere og samle det i en oversikt.

– Vi har fått informasjon fra Evenes kommune, Gratangen kommune, Ballangen kommune og fra Areal og Samfunnsutvikling i Narvik kommune.

I Narvikregionen, i denne sammenheng definert som området fra og med flyplassen til og med hurtigbåtruta fra Kjeldebotn og over til flyplassen – rundt Ofotfjorden, har vi funnet hele 1.142 ferdig regulerte boligtomter

– Av dette er hele 363 tomter er byggeklare i den forstand at det også er bygd, eller nå bygges, nødvendig infrastruktur som vei, vann og avløp.

– Disse regulerte boligtomtene finner man på Liland, i Bogen, i Bjerkvik, i Narvik, på Ankenes, i Håkvik, i Gratangen og i Ballangen, sier Skjønnås.

Tar man med arealer satt av til boligbygging i de nevnte kommunene snakker man om totalt mer enn 1.700 boligtomter.

Velge og vrake

– Nærmest for hver eneste kontrolltelling vi har gjort, har det dukket opp nye regulerte eller avsatte arealer for bolig. Det er nærmest bare å velge og vrake for de som vil bygge og bo.

– Når man vet at det normalt bor tre personer i hver boenhet er det altså planlagt plass til hele 4.500 flere innbyggere på denne siden av flyplassen. Dette må vi anse for å være mer enn tilstrekkelig for den tilflytting man ser for seg kan komme i forbindelse med Forsvarets satsing på Evenes.

Har også litt i reserve

Skjønnås forteller at man også har sett på om det finnes en ekstra boligarealreserve. Og det er det.

– Vi har sett på mulige områder som kan være egnet til boligbygging i Narvik, for eksempel på Øyjord, i Indre Havn, og andre steder på Narvikhalvøya, i Beisfjord og på Ankenes og i Håkvik. Her har vi funnet plass til ytterligere rundt 900 boenheter.

– Tar vi også med skolebygg som skal fases ut, dagens sykehus som man må finne nytt bruksområde for og slike liknende bygg og arealer kan vi plusse på ytterligere over 1.000 boenheter. Disse tallene er bare for Narvik, så tar vi med liknende også fra Evenes blir tallet enda høyere.

– Det er uansett spesielt gledelig at det finnes mer enn 350 tomter som er byggeklare allerede nå, sier Skjønnås.

Ifølge Skjønnås har Forsvarsbygg signalisert at man kan være interessert i å inngå langsiktige leieavtaler med utbyggere, eiendomsaktører og kommuner.

– I Narvikgården vil vi være behjelpelig med å formidle kontakt for dem som måtte være interesser. Det gjelder også de som ønsker å kjøpe seg tomt for å bygge bolig selv, sier direktør i Narvikgården, Lars Skjønnås.

Den 20. april arrangerer for øvrig Evenes kommune sitt eget boligseminar, myntet på både utbyggere og boligsøkere.

Verdifull: Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen mener oversikten som viser hvor mange og hvor det er tilgjengelige boligtomter som verdifull.Foto: Ragnar Bøifot
Verdifull: Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen mener oversikten som viser hvor mange og hvor det er tilgjengelige boligtomter som verdifull.Foto: Ragnar Bøifot