– Om ti år er vi best i verden på foredling av kvarts. Og vi skal ha en fabrikk i verdensklasse med motiverte ansatte.

Peter Lilja – fabrikksjef ved kvartsfabrikken på Drag er ikke snau når har staker opp kursen for fremtiden. Siden 2011 har han vært ansatt, og i 2016 tok han over som leder for fabrikken og de om lag 70 ansatte. I 2012 fikk bedriften, som den gang het Norwegian Crystalites, prisen som Årets bedrift i regionen, og ifølge fabrikksjefen har verken de ansatte eller han selv hvilt på laurbærene siden den gang.

– Mål må man ha, om man skal lykkes, sier han med et smil.

Saken fortsetter under bildet:

FOREDLET: - Kvarts av høy kvalitet, fastslår fabrikksjef Peter Lilja, og viser frem det fine melet av kvarts som er foredlet på fabrikken på Drag.
FOREDLET: - Kvarts av høy kvalitet, fastslår fabrikksjef Peter Lilja, og viser frem det fine melet av kvarts som er foredlet på fabrikken på Drag.(FOTO: )

Tilgang til ressursene

At The Quartz Corp langt på vei har lyktes er det ingen tvil om. I 2002 omsatte Norwegian Crystalites for 20 millioner etter år med store underskudd. I 2016 var omsetningen til The Quartz Corp på Drag oppe i 270 millioner.

Årsaken til suksessen tilskriver Lilja i stor grad tilgangen på gode råmaterialer, og han legger ikke skjul på at produksjon av høykvalitetskvarts er en lønnsom bransje.

– Mange forsøker, men få har tilgang på ressursene. Grunnen til at vi har lyktes er i stor grad knyttet til en unik og stabil ressurstilgang.

– I tillegg har vi gode produksjonslokaler, samt dedikerte eiere og ansatte som ønsker å lykkes, tilføyer han.

Henter mineraler i USA

Siden 1986 har det vært sammenhengende produksjon av høykvalitetskvarts på Drag, med ulike aktører på banen. I 2011 ble The Quartz Corp etablert som en fusjon mellom Norsk Mineral AS og det franske firmaet Imerys med sine mineralressurer i Spruce Pine i North Carolina i USA.

Selv om høyteknologibedriften også benytter mineraler fra lokalområdet, er det tilgangen til den rene kvartsen fra North Carolina som er hovedgrunnlaget for produksjonen i Tysfjord.

– 70–80 prosent av råstoffet for vår produksjon kommer fra USA. Men vi bruker også en del av kvartsen som kommer fra våre egne brudd, forteller Lilja.

Saken fortsetter under bildet:

HØYTEKNOLOGI: Laboratorieingeniør Erik Thomassen med ett av instrumentene som analyserer forurensende stoffer i kvartsen.
HØYTEKNOLOGI: Laboratorieingeniør Erik Thomassen med ett av instrumentene som analyserer forurensende stoffer i kvartsen.(FOTO: )

Høy renhet

Det foredlede kvartspulveret eksporteres til kunder over hele verden, med Kina som en av de største, og blir blant annet brukt i solcelleindustrien, til optikk, rent glass, fiberoptikk og -elektronikk.

– Kvarts blir renset og videreforedlet til mange ulike produkter, men vårt er blant de reneste, fortsetter fabrikksjefen, og viser til samarbeid med blant andre fiberoptikkprodusenten Prysmian.

Bidrar til bosetting

– Hva bidrar The Quartz Corp med til lokalsamfunnet?

– En så stor bedrift gir mange lokale arbeidsplasser. Hovedvekten av de ansatte kommer fra Drag og området rundt. Og sånn vil vi gjerne ha det, sier Lilja.

– Vi ønsker at bedriften kan være med og motivere lokal ungdom til å ta utdanning, og ha mulighet til å bosette seg i hjemkommunen. Vi trenger alt fra geologer til ingeniører innen kjemi, industridesign og kvalitet, fortsetter han.

Vil trygge langsiktig drift

Selv ønsker fabrikksjefen å bidra til stabile rammebetingelser for produksjon på Drag ved å planlegge fremtiden godt.

– Det å sikre langsiktige avtaler med kunder og strategiske partnere er viktig for å trygge bedriften og skape forutsigbarhet. Samtidig er min hovedoppgave å løfte frem de ansatte, og bygge opp en sterk, lokal ledelse for å sikre fremtidig stabil drift. Derfor blir personlig utvikling tatt på største alvor hos oss, og ansatte blir fulgt opp over tid, forteller Lilja, og ser tilbake på sin egen start i bedriften som både interessant og lærerik.

– Jeg startet som prosessingeniør, og jobbet skift. På den måten fikk jeg lære bedriften å kjenne fra grunnen av. Det har vært en viktig kunnskap å ha med seg i den rollen jeg har nå, avslutter Peter Lilja.

LEDENDE: The Quartz Corp er ledende i videreforedling av kvarts, og eksporterer kvartssand av høy kvalitet til kravstore kunder over hele verden.
LEDENDE: The Quartz Corp er ledende i videreforedling av kvarts, og eksporterer kvartssand av høy kvalitet til kravstore kunder over hele verden.(FOTO: )