Samtlige partier står bak et felles forslag til 2018-budsjett. Dette forslaget reverserer blant annet bemanningskutt i grunnskolen, sikrer ekstra midler til lavterskel tilbud innen rus og psykiatri, samt et økt bunnfradrag i tilknytning til eiendomsskatt.

Det er både økte skatteinntekter fra Narvik Havn og innføring av parkeringsavgift for elbiler som er med på å finansiere budsjettenigheten.

Ikke skjedd før

– Jeg mener at dette er historisk. At samtlige partier står bak ett og samme budsjettforslag, kan i hvert fall ikke jeg huske at har skjedd tidligere, sier Paul Rosenmeyer fra Høyre.

– Det mener jeg bestemt er helt korrekt, istemmer MDGs Bror Martin Hanssen.

– Når de to mener at dette er historisk, så er det sikkert slik, istemmer resten av gruppelederne etter at formannskapet i Narvik gjorde unna budsjettbehandlingen torsdag formiddag.

Budsjettenigheten som ligger på bordet kommer en og en halv måned etter at rådmann Lars Norman Andersen presenterte sitt budsjettgrunnlag for 2018.

Da uttalte rådmannen at han i sine år i Narvik kommune ikke hadde opplevd en så stor forskjell mellom lovpålagte og innmeldte behov på den ene siden, og det kommunen hadde mulighet til å betale for.

Dermed lå det opp til millionkutt i skolen, økt betaling for både barnehage og skolefritidsordning, og kutt i lavterskeltilbud innen rus og psykiatri.

Kutt og dyrere foreldrebetalinger alene var ikke nok for å bringe et budsjett i balanse, og rådmannen måtte i tillegg hente opp økt eiendomsskatt opp fra verktøykassa for å få endene til å møtes.

Elbiler må betale

Svært mange av tiltakene fra rådmannens opprinnelige forslag står fortsatt ved lag i den nye budsjettinnstillingen, men det er gjort grep for å redusere det som etter politikernes syn er de mest negative utslagene for driften i 2018.

Det er i all hovedsak økte eiendomsskatteinntekter Narvik Havn på 5,1 millioner kroner som har gitt et større handlingsrom, men det er også andre økte inntekter på til sammen 1,6 millioner som bidrar. I dette beløpet inngår 300.000 kroner som vil komme fra at det nå innføres avgiftsparkering for elbiler.

Skatteinntekten fra Narvik havn kommer som en følge av at det i sommer igjen blir utskipning av jernmalm fra det tidligere anlegget til Northland Resources.

I det nye budsjettforslaget brukes det ekstra penger til følgende formål:

Bemanningen i grunnskolen reduseres ikke: 3,36 mill.

Økt bunnfradrag eiendomsskatt: 1 mill.

Lavterskeltilbud rus og psykiatri: 500.000.

Økt tilskudd Narvik kulturhus 250.000.

Økt tilskudd Sjømannskirka: 225.000.

Utarbeide klimaregnskap: 150.000.

Økt ramme kultur: 150.000.

Korforbundet: 100.000.

Svømmeskyss: 90.000.

IT-investering PPT: 50.000.

17. mai komiteen: 20.000.

Det er også funnet penger til arbeidet med VM i alpint 2025, Skogøys venner, og arbeidet med filmen Slaget om Narvik.

– Nødvendig

– Grepene i budsjettet gjør fortsatt vondt, men vi er fornøyde med å ha løftet opp en del tiltak som vi alle kunne være enig om, uansett politisk ståsted, sier Mona Nilsen (A).

– Skole, satsing på de svakeste og å øke bunnfradraget for eiendomsskatt, har trumfet alle politiske kjepphester. Dette er noe vi kan være enige om, uansett partifarge, istemmes det fra Venstre, KrF, SV, Rødt og FrP.

Paul Rosenmeyer peker på at Dette er nest siste budsjett Narvik kommune skal lage for seg selv. 2020-budsjettet blir for en helt ny kommune.

– Det ligger en ekstra forpliktelse på oss til å være ansvarlig. Det håper jeg både egne innbyggere, og innbyggerne i de kommunene vi skal slå oss sammen med, ser.

– Dette har ikke vært lett, og det har langt fra vært gøy, men det har vært nødvendig, sier Paul Rosenmeyer.

Samtlige partier har tatt et formelt forbehold om det eventuelt skjer noe med budsjettforutsetningene frem mot at et endelig budsjettvedtak skal fattes i bystyret den 21. desember.

Før den tid skal statsbudsjettet vedtas, og dette kan få innvirkning. Det er håp om at det kan komme noen ekstra kroner inn i kommuneregnskapet.

Dette er partiene enige om at enten skal settes av på fond for senere bruk, eventuelt brukes for å redusere en del av de avgifts- og kostnadsøkningens om nå ligger i budsjettet – for eksempel egenandel i SFO eller eiendomsskatt.

Budsjettidyllen er avhengig av at partiene også blir enige om fordelingen av en slik eventuell pott.

Det er ikke aktuelt å løfte inn nye formål i budsjettet.

Forbehold: Selv om det var enstemmighet i formannskapet, har samtlige partier tatt et formelt forbehold om endelig stemmegivning frem til bystyrets behandling den 21. desember. Foto: Terje Næsje
Forbehold: Selv om det var enstemmighet i formannskapet, har samtlige partier tatt et formelt forbehold om endelig stemmegivning frem til bystyrets behandling den 21. desember. Foto: Terje Næsje