Det blir på størrelse med en ny liten bydel det som nå skal bygges på Fjelldal i Tjeldsund.

Allerede neste år er planen at spaden skal stikkes i jorden for det som skal bli en ny studentby ved Norges brannskole.

Var på tur til å flytte til Harstad

For to år siden ble det vedtatt at det skulle etableres en fagskole for å utdanne brannmannskaper ved Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund.

Vedtaket fra Stortinget var imidlertid så rundt formulert at det var krefter i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som driver skolen, som ønsket å legge teoriutdanningen til Harstad.

Tidligere i år ble det imidlertid politisk slått fast at også teoriundervisningen skulle legges til Fjelldal i Tjeldsund.

Nytt selskap er etablert

– Å legge til rette for boliger til studentene lå ikke i fagskoleprosjektet. Derfor tok jeg på meg prosjektansvaret, forklarer ordfører Liv Kristin Johansen i Tjeldsund.

Fagskole-undervisningen for brann og redning samles i Tjeldsund

Det er Campus Norge AS, et selskap som ble stiftet i 19. april i år, som nå skal stå for byggingen av boligene som skal leies ut til studentene ved Norges brannskole.

Bygger mellom 240 og 300 hybler

Rådgiver for Campus Norge AS, tidligere evenesordfører Jardar Jensen, anslår at den totale kostnaden for å bygge inntil 300 hybler og hybelleiligheter vil komme på i overkant av 200 millioner kroner.

Her er statsministeren i gang med besøket i Ofoten

Daglig leder i Campus Norge AS er Terje Johansen fra Finnsnes som også driver FDV Troms, et firma som omsatte for 56 millioner kroner – og hadde et resulter på 27 millioner kroner – i 2016.

Fagskolen starter i 2019

Når fagskoleutdanningen på Fjelldal starter i 2019 vil det være behov for 80 hybler og hybelleiligheter.

Når den toårige utdanningen har fulle kull vil det være behov for 240 boenheter.

Forsikrer at det ikke er tomt prat og løfter fra en politiker: Hun vil ha mer til Ofoten

– Med at det er 80 studenter som til enhver tid vil være ute i praksis, har vi i teorien behov for 240 enheter.

– Men vi vet ikke hvor mange som ønsker å beholde hyblene når de er ute, så vi tar høyde for å bygge 300, forteller Liv Kristin Johnsen.

Avtale med Husbanken

I tillegg skal det også bygges boenheter for lærerne ved skolen.

Forsøker å flytte brannskolen

Ifølge Jardar Jensen er studentbyen mer eller mindre ferdig prosjektert. Det eneste som gjenstår er en endelig avtale med Husbanken.

Viderefører flere studier

Parallelt med fagskoleutdanningen skal Norges brannskole fortsette med dagens flybrannutdanning for Avinor, oljevernutdanningen samt samarbeidet med Norges arktiske universitet i forbindelse med bachelorstudiet i internasjonal beredskap og sikkerhet.

Norges brannskole skal fortsatt utdanne Avinors mannskaper i flybrann.
Norges brannskole skal fortsatt utdanne Avinors mannskaper i flybrann.(FOTO: )

I tillegg blir dagens utdanningsløp for heltids- og deltidsbrannmannskaper videreført som en overgangsordning.

 Fra høsten 2019 skal den nye fagskolen være klar ved Norges brannskole.
Fra høsten 2019 skal den nye fagskolen være klar ved Norges brannskole.(FOTO: )
By: Studentbyen slik den blir seende ut på bakkeplan.
By: Studentbyen slik den blir seende ut på bakkeplan.(FOTO: )