De siste dagene har det blitt mer vanlig med elg enn løshunder i Narvik. Elgene ser heller ikke ut til å bry seg særlig om mennesker og biler, noe som fort kan føre til farlige situasjoner, mener leder av viltfaglig utvalg i Narvik Einar Klubnes.

Hager med «dessert»

Klubnes mener det er flere årsaker til at elgen trekker inn til byen.

– For det første er det mye snø i fjellet. Elgen som de fleste andre både mennesker og dyr, prøver å bruke minst mulig energi for å skaffe seg mat.

Dermed lokker gater som er ferdig brøytet, oppkjørsler og hager med «dessert».

– Den trekker ned til byen. Her er det lett å gå – og lett å finne mat.

Men mye snø er ikke alene årsaken til at elgen liker seg i hagene til folk i Fagernesfjellet. Det er nemlig én måte å bli kvitt elgen på, hvis bestanden er for stor: Jakt.

Ifølge Klubbes er det rundt 15 år siden sist det ble jaktet elg i Fagernesfjellet.

– I dag er området å regne som er friområde for elgen.

Byen er elgens nye hjem

Elgen er nemlig ikke dum. Den oppholder seg der den får være i fred – og får mat. Og når elgkuene tar med seg kalvene, går veien til matfatet i generasjoner.

Viltnemnda rykket ut for å ordne opp i elgkaos på Fagernes 

Ifølge Klubnes er atferdsmønsteret det samme for elg som har kalver som for sauer med lam: Kalvene læres opp slik som lammene. Og neste generasjon kalver blir født i samme område – og vil lære seg de samme vanene.

Han liker det ikke, men tror by-elgen har kommet for å bli – dersom ikke noe gjøres.

– Vi kan jo bare håpe på det, at elgen trekker hjem når det blir mindre snø.

– Problemet er at nå har byen blitt hjemmet, legger Klubnes til.

Kan bli jakt

Men byen har også trukket seg opp mot elgens tidligere beiteområder.

– Tidligere var det ikke så mye aktivitet og bebyggelse i Fagernesfjellet. Nå er det aktivitet året rundt, og bebyggelsen trekker seg stadig høyere opp i fjellet.

– Det gjør det ikke like enkelt å drive jakt som før.

Tar ikke ansvar for at elgen er «over alt» 

Det var ifølge Klubnes også en av årsakene til at elgjakta i Fagernesfjellet ble stanset.

Einar Klubnes har imidlertid ett håp: At situasjonen vil stabilisere seg, og at elgen vil trekke dit der det er minst menneskelig aktivitet. Han ser likevel ikke bort fra at det kan bli påkrevd med jakt, enten ordinær elgjakt eller skadefelling som politiet må gi tillatelse til – på grunn av at jakten vil pågå nært bebyggelse og folk.

Til slutt har han en oppfordring han mener ikke kan gjentas ofte nok:

– La elgen være i fred, og hold avstand. Det er et vilt dyr som kan la seg provosere.