I morgen vil etter alt å dømme sentralstyret beslutte en ekstraordinær innkalling av landsstyret i slutten januar.

Det er også Edvardsen forberedt på:

- Ut fra det som er sagt, så vil jeg anta at det blir resultatet.

Alvor

Han sammen med ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, representerer Nordland i landsstyret.

Dette er det øverste organet i partiet mellom landsmøtene, og viser med all tydelighet hvor alvorlig varslingssakene mot nestlederen er for Arbeiderpartiet.

Det er også Rune Edvardsen enig i.

- Svært alvorlig. En beklagelig situasjon for partiet, fastslår han, men velger å være veldig forsiktig med å kommentere sakens innhold.

Han legger likevel til at alle som varsler om kritikkverdige forhold skal tas på største alvor.

Hard kritikk

- Men det er vanskelig å mene noe spesielt om denne saken før vi får alle fakta på bordet, og før vi blir kjent med hva som er innholdet i den.

Deler av hovedstadspressen har tilsynelatende hatt svært god kjennskap til en festglad Giskes overtramp. For at det har forekommet kritikkverdige forhold er også bekreftet av partileder Jonas Gahr Støre. Men nettopp Støre har måttet tåle hard kritikk for ikke å ha håndtert situasjonen med tilstrekkelig fasthet eller alvor.

Edvardsen er likevel kontant:

- Jeg har full tillit til den jobben som Jonas og resten av partiledelsen gjør.

Vil vite

Dette til tross for at det også er kommet frem at partisekretæren, som er den som normalt håndterer varslingssaker, ikke skal ha tillit blant varslerne.

- Nå må vi holde hodet kaldt, sier Edvardsen som mener det er viktig å vite hva som er realitetene, før noen uttaler seg skråsikkert.

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, har opplyst at det var utsiktene til et dårlig valgresultat i Ap og en mulig påfølgende maktkamp mellom Støre og Giske, som var bakgrunnen til at de begynte å se maktpolitikeren Giske nærmere i kortene. Sprengkraften i en kamp mellom en høyre- og venstreside innad i Arbeiderpartiet, kan være voldsom.

Så kom Metoo-kampanjen på toppen.

Maktkamp

På spørsmål om han tror det kan ligge maktkamp bak det som nå skjer, svarer Rune Edvardsen:

- Historisk er Ap kjent for mange maktkamper. Om det gjelder denne saken, har jeg ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne si noe bestemt.

- Jeg håper at alt dette er spørsmål som blir nærmere besvart i forbindelse med et landsstyremøte.