– Det er i og for seg ikke målet, men makser vi alt av de mulighetene denne tomta gir, kan det bli det største prosjektet av denne typen som er realisert i kommunen.

– Det vi forsøker å få til vil uansett være et løft for Bjerkvik, og at vi tenker i disse banene er et resultat av alt det spennende som vi ser kan komme i bygda, sier Gunnar Skålvold.

Mye positivt

Sammen med Bjerkvik-lege Idar Hanssen har eiendomsutviklingsselskapet Kubera i Narvik gått sammen i selskapet Bjerkvik Eiendom.

I spann med andre aktører i Bjerkvik har selskapet hånd om en stor tomt i Bjerkvik, mellom adressen til dagens Joker-butikk og de lokalene der Bjerkvik Outlet driver.

– Det er ei betydelig tomt som har potensial til mye utvikling, sier Skålvold.

Han trekker frem flere forhold som gjør det naturlig å satse på Bjerkvik.

– Det åpenbare er jo alt det positive som skjer i Bjerkvik i seg selv. Det er allerede flere store virksomheter her, blant annet med BTV som vokser. Posten og Bring har etablert seg her, og nå ser Rema på mulig distribusjonslager her.

– Velger Rema å bygge ut her, er det naturlig at andre kommer i kjølvannet i tilknytning til det samme området på Herjangshøgda. I tillegg er det flere andre arealer i Bjerkvik som mer eller indre står klar for utbygging.

Stor tomt: Den tomta som Bjerkvik Eiendom skal utvikle har en betydelig størrelse, forteller Gunnar Skålvold. Foto: Terje Næsje
Stor tomt: Den tomta som Bjerkvik Eiendom skal utvikle har en betydelig størrelse, forteller Gunnar Skålvold. Foto: Terje Næsje

Evenes

– Nå er det i tillegg under ett år til Hålogalandsbrua åpner. Det vil korte ned strekningen til Narvik sentrum til rundt kvarteret. Det vil gi Bjerkvik som utviklings- og boområde en helt ny aktualitet.

– Til sist har vi utbyggingen av Evens flystasjon. Bjerkvik ligger en drøy halvtimes kjøring fra flyplassen, og må kunne beskrives som et høyaktuelt sted for de ansatte her å bo.

Gunnar Skålvold forteller at Bjerkvik Eiendom i 2017 bestemte seg for å for alvor se på hvilket potensial den aktuelle sentrumstomta i Bjerkvik har.

– Vi ga arkitekten beskjed om å heller ta i, enn å være for beskjeden. Vi ga i tillegg en annen tydelig føring–at vi ønsket å bygge i høyden. Det forslaget vi har fått i retur synes vi er så spennende at vi nå velger å gå ut med dette.

– Jeg kan imidlertid ikke understreke tydelig nok at vi nå kun er på et skissestadium. Dette er ikke på noe vis ferdige byggetegninger. Vi vet ikke heller om det er realistisk å tro at dette går an å få til. Og vi vet ikke minst om vi får tilnærmet slike planer godkjent av Narvik kommune.

Plasseringen: Slik ser arkitekten for seg at tomta skal utnyttes. Grønt er felles utearealer og hvitt/grått er bygninger.Ill: AMB arkitekter AS
Plasseringen: Slik ser arkitekten for seg at tomta skal utnyttes. Grønt er felles utearealer og hvitt/grått er bygninger.Ill: AMB arkitekter AS

Starte prosess

– Det jeg kan si, er at med utgangspunkt i det vi har nå, så starter vi en prosess med sikte på å få til en regulering.

– Så får det videre arbeidet vise oss hva som er mulig innenfor det planverket som gjelder for Bjerkvik, og hva vi eventuelt kan ha håp om å få dispensasjon for, sier Skålvold.

I forslaget fra arkitekten er tomta foreslått utviklet med i alt tre fem etasjers boligblokker, samt en høyblokk med et tårn på inntil 12 etasjer over drøyt 1.000 kvadratmeter med butikkarealer.

De til sammen fire boligblokkene vil omkranse et felles uteareal, samt dele en underjordisk parkeringskjeller med mer enn 100 parkeringsplasser. Alt avhengig av hvor mange etasjer høyblokka vil bestå av, vil komplekset romme et sted mellom 85 og 115 leiligheter i ulike størrelser.

Langt perspektiv

– Vi offentliggjør disse planene nå, på et veldig tidlig stadium, fordi vi mener at det er mest reale. Vi ønsker konstruktive tilbakemeldinger på våre tanker. Og så må vi rett og slett komme oss i gang med planarbeidet hvis vi for eksempel skal være i posisjon i forhold til eventuelle etableringer i tilknytning til Evenes flystasjon.

– Vi har nok minst et femårsperspektiv foran oss før noe av betydning kan ha skjedd på tomta.

– Og vi må heller ikke glemme det aller viktigste i forhold til en realisering–uansett hvordan det endelige prosjektet blir sende ut. Det blir ikke bygget noe før det finnes et tilstrekkelig antall kjøpere til leilighetene.

– Det fine med måte arkitekten har tenkt bruken av tomta er at den kan utvikles i etapper. Det er ikke nødvendig at alle boligblokkene blir bygget samtidig.

Fire boligblokker: Til samme fire bygg som kan romme til sammen over 100 leiligheter ligger i arkitektens forslag. Nå ønsker Bjerkvik Eiendom å starte på et planarbeid for å utvikle tomta. Ill: AMB arkitekter AS
Fire boligblokker: Til samme fire bygg som kan romme til sammen over 100 leiligheter ligger i arkitektens forslag. Nå ønsker Bjerkvik Eiendom å starte på et planarbeid for å utvikle tomta. Ill: AMB arkitekter AS

Trenger prosjektet

– En 40–50 meter høy boligblokk, og kanskje så mye som 115 leiligheter. Pluss nye butikklokaler. Er dette seriøst ment?

– Det er definitivt. Vi har allerede brukt en god del penger på de første planene, og vi skal nå gå videre i arbeidet.

– Vi tenker på konkret utvikling av denne tomta til butikk- og boligformål. Og vi tenker stort, det er det ikke tvil om.

– Men det er ikke gitt at det til slutt ender opp nøyaktig slik som vi tenker akkurat i dag. Det vil prosessen videre gi oss flere svar om.

– Vi håper nå at både lokalbefolkning og kommunen gir prosjektet en sjanse, og ikke bare skyter det ned sånn uten videre. Samtidig tar vi gjerne imot innspill til hvordan prosjektet kan bli bedre.

– Selv mener vi bestemt at både Narvik og Bjerkvik trenger dette prosjektet, sier Gunnar Skålvold.