Bare et steinkast unna barneskolen på Straumsnes finner man gamle biler, bildekk, båter og annet skrot langs veien.

På Fremovers dronefoto er tre båter og elleve biler synlig. I tillegg fant vi en rød varebil i skogen som ikke var synlig fra luften.

Slike tilstander har det vært på eiendommen det siste tiåret.

Et søk i Narvik kommunes arkiver viser at første registrerte miljøsak tilknyttet tomten er datert til 11. desember 2008. Dokumentet tituleres som «mulig brudd på forurensningsloven».

«Som forurensningsmyndighet har vi fått inn melding om at det finnes mange hensatte biler på dine eiendommer. Det kan være ulovlig forsøpling i strid med bestemmelser i forurensningsloven», skrev Narvik kommune for ti år siden.

- Største griseriet vi har sett

Terje Skjelbred (73) bor i Bergen, men har hytte på Straumsnes. 73-åringen forteller at han og konen er sjette generasjon som eier tomt på bygda.

Noen meter unna tomten til Skjelbred finner man bilvrak, bildekk og øvrig skrot. I en årrekke har bergenseren latt seg irritere over skrotet.

– Det er veldig flott å komme tilbake til Narvik. Jeg har vært veldig glad i byen etter jeg var anleggsleder på Silvik på slutten av 70-tallet. Også har vi jo slekt her. Vi har aner på Straumsnes som går 200 år tilbake.

– Men vi blir litt lang i fjeset når vi kommer hit, og finner det største griseriet vi noen gang har sett på nabotomten. Da snakker jeg med bakgrunn i at jeg har reist rundt hele Norge. Jeg har vært med på å bygge kraftanlegg, kaier og bruer i kommune etter kommune langs hele norgeskysten, og jeg har ikke sett noe som er like ille som skrothaugen på Straumsnes, sier Terje Skjelbred.

Gruer seg til å vise nabotomta

73-åringen forteller at han flere ganger har vært i kontakt med Narvik kommune vedrørende problemet.

– Kommunen sitter med hendene i fanget og sier at de ikke har så mye penger. Det har jo ikke noe med det å gjøre. Det handler om at det er en barneskole her, hvor barn skal undervises hva som er rett og galt. Men de barna får se en skrothaug og en tafatt kommune. Det har vært pålegg for ditt og pålegg for datt, men det har ikke blitt gjort noe med problemet.

– Etter å ha vært rundt hele Norges land i mitt liv, synes jeg at dette er toppen av kransekaka. Straumsnes er ei vakker og stolt bygd, og det er trist at dette skal skyggelegge bygda, sier Terje Skjelbred oppgitt.

Denne sommeren er Skjelbred og konen i Narvik i to uker. I løpet av oppholdet får han besøk av datteren og den irske svigersønnen sin.

– Irer og engelskmenn har en kultur for å klage, så jeg gruer meg til å vise nabotomta. Jeg får nesten prøve å skjule det, sier han med en smule galgenhumor.

– Men de må jo gå forbi skrotet for å komme til postkassa, så det kan bli vanskelig, sier Skjelbred.

Saken fortsetter under bildet:

Frustrert: Terje Skjelbred har et nært forhold til Straumsnes, men er frustrert over tilstandene langs Fagerjordveien. Foto: Mikael Marius Brendvik
Frustrert: Terje Skjelbred har et nært forhold til Straumsnes, men er frustrert over tilstandene langs Fagerjordveien. Foto: Mikael Marius Brendvik

Barn leker i skrotet

Klima- og forurensningsdirektoratet er klar på at biler ute av drift ikke skal oppbevares på privat eiendom over tid. Dette kommer frem i et veiledningsskriv til landets kommuner. Dokumentet heter «Ulovlige avfallsplasser».

«Lagring av kjøretøyer som ikke er miljøsanert, slik at farlige stoffer er fjernet, kan føre til forurensning. Dette skyldes at slike kjøretøyer typisk inneholder drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske, batterier, oljefiltre og kvikksølvholdige komponenter. Over tid vil bilene derfor lekke ut helse- og miljøfarlige kjemikalier", heter det i dokumentet.

Barn og skoleelever ferdes daglig forbi skrotet som flankerer veien på begge sider.

Etter det Fremover erfarer skal unger i bygda ved flere anledninger ha utforsket og lekt i det miljøfarlige skrotet.

Saken fortsetter under bildet:

Bare et steinkast unna skolegården ligger skrotet. Biler, båter og øvrig søppel flankerer veien. Dronefoto: Fremover
Bare et steinkast unna skolegården ligger skrotet. Biler, båter og øvrig søppel flankerer veien. Dronefoto: Fremover

Ingen av de faste beboerne på Straumsnes som Fremover har vært i kontakt med har ønsket å kommentere saken. De ønsker ikke å provosere han som har samlet opp skrotet, og frykter represalier.

Det er en mann som tidligere bodde på Straumsnes som har bygd opp haugen med skrap.

Eiendomsverdien faller

Jostein Jenssen, eiendomsmegler ved Jenssen og Bolle, kjenner til det aktuelle området og det aktuelle skrotet.

– Det er klart at det vil påvirke prisen for de nærliggende eiendommene, sier han til Fremover.

– Man erfarer at ting som grenser mot en tomt som ikke er positivt vil senke prisen på eiendommen, utdyper Jenssen.

Sendte ut pålegg i 2010

I 2010 ble det utsendt et pålegg fra Narvik kommune om opprydding på eiendommen. Pålegget slår fast at forholdene på tomten er i strid med paragraf 7 og paragraf 28 i forurensningsloven. Disse paragrafene omhandler forurensning og forsøpling.

I Miljødirektoratets veiledning til landets kommuner, står det svart på hvitt hva som skal gjøres dersom pålegg ikke etterfølges. Paragraf 74 i forurensningsloven sier følgende:

«Har forurensningsmyndigheten gitt pålegg i medhold av paragraf 7 fjerde ledd eller paragraf 37 første eller annet ledd som ikke etterkommes av den ansvarlige, kan forurensningsmyndigheten sørge for iverksetting av tiltakene».

Etter hva Fremover erfarer jobber Narvik kommune i skrivende stund med å finne en løsning på saken, et tiår etter at saken havnet i fanget deres.

Grunnet ferieavvikling har Fremover ikke fått tak i miljørådgiver for Narvik kommune.

Saken fortsetter under bildet:

Dronefoto av eiendommen og skrotet. Dronefoto: Fremover
Dronefoto av eiendommen og skrotet. Dronefoto: Fremover

Tvistesak

Fremover har vært i kontakt med eieren av skrotet per e-post.

– Hvorfor har du samlet på bilene og båtene?

– Jeg har beholdt bilene og båtene da de alle representerer en nytte- og økonomisk verdi, og vil bli istandgjort for bruk igjen.

– Hvordan er tilstanden til bilene?

– Bilene starter ved montering av batteri. De kan derfor ikke betegnes som vrakbiler, på tross av at de har blitt gjenstand for fjerning av enkelte karosserideler. I tillegg skal det nevnes at øvrige biler som tidligere sto parkert på eiendommen, har blitt utsatt for et omfattende skadeverk, slik at det ble nødvendig å levere bilene til skrot.

– Kommunen anser bilene som ulovlige i henhold til forurensningsloven. Hva mener du? Har du lov å oppbevare dem der?

– Det har jeg allerede besvart som ovenfor. Det er alene grunnen til at kommunen ikke har hjemmel til å fjerne bilene/båtene.

– Har du forståelse for frustrasjonen til beboerne og besøkende på nedre Straumsnes, som mener det er forsøpling langs veien som går gjennom bygda?

– Når det gjelder frustrasjon til beboere, så beklager jeg ovenfor de av beboerne som ikke er involvert som våre motparter i det omfattende sakskompleks som har pågått siden 2007. Øvrige beboere, som alle har tatt seg til rette på eiendommen, og som for øvrig er våre nærmeste åtte naboer, har jeg absolutt ingen forståelse for.

Eieren av skrapet hevder at naboer har tatt seg til rette på hans eiendom over tid. Han hevder at naboen fra Bergen, Terje Skjelbred, er en part i en tvistesak og at de, sammen med kommunen, er stevnet til Oslo tingrett med krav om fastsettelsesdom for urettmessig rettighets- og eiendomsoverdragelse på landbrukseiendom.

– Har du flere kommentarer til saken?

– Narvik kommune og i særdeleshet en rekke ansatte i kommunen, har et omfattende straffe- og erstatningsansvar ovenfor oss! Så lenge ovennevnte stevning ikke er tatt til behandling skal ikke verken Fagerjordveien vannverk eller Narvik kommune handle ytterligere på eiendommen.

Terje Skjelbred forteller til Fremover at han har forholdt seg til de eiendomsgrensene som tilhørte tomta da han overtok den fra sin svigerfar.