I over 17 år har vanninntrengninger fra taket på Ankenes barneskole ført til langvarige fuktskader. Situasjonen er så alvorlig at kommuneoverlegen har stengt av to klasserom på første trinn.

Ifølge rektor Evald Skogvoll ved Ankenes barneskole ble miljørettet helsevern i Narvik kommune varslet etter at en lærer klaget på vond lukt i klasserommene. Etter en befaring utført av Miljørettet helsevern og kommunelegen i Narvik kommune i februar, ble det oppdaget muggsopp bak vinduslistene i klasseromsveggene og svartsopp på loftet. Elevene på første trinn skal ikke ha blitt eksponert for sistnevnte.

– Vi anså det som en mulighet for at fuktskadene kunne påvirke helsen i negativ forstand. Vi foretok befaringen den 27. februar og ga et muntlig pålegg til rektor. Derfor stengte rektor av rommene øyeblikkelig, sier Christina Kaalstad, rådgiver i miljørettet helsevern til Fremover.

Farlig for overfølsomme barn

Ifølge kommuneoverlege Per Thomas Hultstedt skal ingen barn få noen langvarige skader som følge av muggsoppen.

– I dette tilfellet har det vært mild eksponering, med tanke på at det var lite organisk materiale for soppen å vokse på. En frisk person reagerer ikke, og får ikke varig helseskade, sier Hultstedt til Fremover.

Kommunlege: Per Thomas Hultsted
Kommunlege: Per Thomas Hultsted(FOTO: )

Et barn som lider av overfølsomhet, som for eksempel et barn med astma, vil derimot kunne merke det.

– Barn med astma får det tungt for å puste og kan få astmaanfall. De må dermed øke medisinen og får nok generelt forverret sin lidelse, sier han.

Kommunelegen skal ha hørt om ett tilfelle der et barn skal ha reagert etter fuktskadene.

– Det er trist at man må fatte stengingsvedtak for at det skal gjøres noe med bygget. Varmekablene som legges inn nå, skulle ha vært på plass for 17 år siden. Det var nok ikke en dag for sent å få dette gjort, sier han.

Vanninntrengninger i 17 år

Årsaken til vannintrengningene fra taket skal være en feilkonstruksjon på skolen som ble bygget på 1960-tallet, som fører til isdannelse og deretter lekkasje. Ved siste lekkasje skal 150 liter vann ha blitt pumpet ut. Ifølge rektor ved Ankenes skole skal problemet ha vært meldt inn til byggforvaltningen årlig.

– Det er trasig at det går så lang tid. Jeg har jo ikke jobbet her så lenge, men vi og vaktmesteren har meldt inn avvik på grunn av mye snøfall og regn fra takrennene med jevne mellomrom. Disse skadene har ikke blitt prioritert, sier rektor Skogvoll til Fremover

Byggforvaltningen er nå i gang med full renovering av rommene. Alt av isolasjon og plater erstattes med nye, og varmekabler settes inn på utsatte steder for å unngå isdannelse. Ifølge eiendomssjef Morten Fredheim Hanssen i byggforvaltningen i Narvik kommune gjenstår det tre uker med arbeid før elevene kan flytte tilbake inn i klasserommene. Frem til det undervises elevene i Ankenes hall, utendørs og i SFO-lokalene.

På spørsmål om hvorfor ikke lekkasjen på barneskolen har blitt ordnet tidligere, sier eiendomssjef Morten Fredheim Hanssen at vedlikeholdet ikke har blitt utført på grunn av lite vedlikeholdsmidler.

– Det har vært dårlig med midler og prioriteringer – det er ikke et ukjent fenomen. Jeg er helt enig i at prioriteringen kanskje burde vært annerledes. Derfor tar vi nå tak i dette, innrømmer han.