I midten av mai var det utbrudd av en viss algetype i Ofotfjorden og Astafjorden. Den angriper fisk, og spesielt oppdrettslaks er sterkt utsatt for den giftige algen. Flere lokale anlegg er rammet hardt, deriblant Ballangen Sjøfarm. Mandag fortalte daglig leder Ottar Bakke om en dyster situasjon.

– Utenfor Bø og Vegglandet har vi mistet 90 prosent av fisken. Utenfor Jevik har vi bare mistet sju til åtte prosent av fisken, sa Bakke.

Også ved andre oppdrettsanlegg i regionen har driverne opplevd en voldsom laksedød. Blant dem er Northern Lights Salmon i Grovfjord.

– Vi er redd for at det går over to millioner fisk. Det er over 4000 tonn. Vi har ganske store fisk i enkelte av merdene som er rammet, så det blir store mengder, forteller en fortvilt Elisabeth Balteskard, daglig leder.

Mange tonn

Hvor store økonomiske tap det er snakk om for Grovfjord-bedriften, tør ikke Balteskard å anslå ennå.

– Men det er veldig store tap. Det er bare å se på hvor mange tonn det er, så skjønner man at det er snakk om veldig store tall, sier hun med litt nøling i stemmen.

Les også:Slår alarm i Ofoten: Alger tar livet av oppdrettsfisk

Det er tydelig at situasjonen har gått inn på henne.

Fordi Balteskard fortsatt ikke har full oversikt over verken antall død laks eller hvor stort det økonomiske tapet blir, vil hun heller ikke si noe om hvorvidt dette kan medføre permitteringer i firmaet.

Milliontap: Daglig leder i Northern lights salmon, Elisabeth Balteskard, anslår at de har mistet over to millioner laks til den giftige algen. Her sammen med bror og medeier Søren Balteskard.
Milliontap: Daglig leder i Northern lights salmon, Elisabeth Balteskard, anslår at de har mistet over to millioner laks til den giftige algen. Her sammen med bror og medeier Søren Balteskard.(FOTO: )

– Men det er klart, vi har folk på lakseslakteriet som ikke akkurat har så mye fisk til slakting nå, poengterer hun.

Les også: – Det er alvorlig. Det er fortvilende. Vi slakter for ville livet

Når Fremover snakker med Balteskard, sitter hun i et møte med forsikringsselskapet. Hun regner med at de vil stille opp og hjelpe til, men bekrefter at det i utgangspunktet er snakk om høye egenandeler som må betales. Derfor har det vært viktig å ha en buffer på plass.

– Vi har drevet i 30–40 år, og den erfaringa vi har, er at det kommer noen sånne smeller innimellom. Nå kom det en veldig stor smell. Vi har lært at i gode år må vi sette av litt penger for å ha sikre oss, sier hun.

Frivillige stiller opp for å hjelpe

I en vanskelig situasjon har Elisabeth Balteskard likevel klart å fokusere på noen lyspunkter.

– Vi har fått fantastisk hjelp fra de andre anleggene rundt oss. Gratanglaks/Kleiva fiskefarm, Salaks, Nordlaks ... Alle som selv har vært berørt, har stilt opp og hjulpet oss, forteller hun.

Ikke minst har frivillige fra flere kanter møtt opp for å hjelpe til med det de kan.

Fullt av alger: Dette bilder viser fargen i havet da algene slo til. Bildet er tatt fra kontrollsenteret til Gratanglaks på Engenes, Andørja.
Fullt av alger: Dette bilder viser fargen i havet da algene slo til. Bildet er tatt fra kontrollsenteret til Gratanglaks på Engenes, Andørja.(FOTO: )

– Vi har fått stor støtte fra bygda, med over 100 personer i sving 24 timer i døgnet. Det har vært et veldig stort engasjement, forteller en tydelig rørt Balteskard.

– I en sånn vanskelig situasjon gjør det veldig godt. Det har hjulpet oss til å se videre og stå på.

Hun retter også en oppriktig takk til de øvrige ansatte, inkludert de på lakseslakteriet:

– De har jobbet døgnet rundt. I tillegg har mange vikarer stilt opp. Jeg kan ikke berømme dem nok, sier Balteskard.

Flere hundre tusen døde fisk

Hos Salangen-firmaet Salaks har de ikke opplevd laksedød siden lørdag, og driftssjef Terje Bertheussen beskriver situasjonen som under kontroll. Arbeidet som pågår, håndterer de med egne ressurser.

I tillegg har de altså lånt bort ressurser til naboanlegg, deriblant Northern Lights Salmon.

Hos Salaks selv har to lokaliteter i Lavangen blitt rammet, men driftssjefen sier det er for tidlig å fastslå noe om omfanget.

– Men det er snakk om betydelige mengder fisk som har dødd. Vi har anslått at det er snakk om mellom 30 og 50 prosent i de merdene som er angrepet, sier han, og anslår at det dreier seg om noen hundre tusen fisk totalt.

Det Salangen-baserte firmaet har likevel hatt et visst hell i uhell:

– For vår del er det ikke snakk om de store volumene. Det er fisk som ganske nylig er satt ut, forteller Bertheussen

Likevel er det klart at også Salaks vil merke det på økonomien. Hvor hardt, vet driftssjefen ikke ennå.

– Det er millioner som går, men noe vil bli dekket av forsikring. Men hva som blir tapt av produksjon det neste året eller to vil vises etter hvert. Da kan det ha konsekvenser, sier han.

Foreløpig har firmaet ingen planer om permitteringer, og driftssjefen sier at det ikke er snakk om store konsekvenser på kort sikt.

Stort tap, men ikke enormt

Heller ikke hos Gratanglaks/Kleiva fiskefarm har de noen endelig oversikt over konsekvensene ennå, men daglig leder Tore Lundberg har laget et grovt estimat:

– Så langt anslår vi at det er rundt en halv million fisk som har dødd, med en snittvekt på nærmere 2,5 kilo.

Det kan med andre ord være snakk om et sted rundt 1250 tonn fisk som har gått tapt.

Hardt rammet: Også hos Gratanglaks er det tusenvis av fisk som har dødd, som følge av algeutbruddet. Her er en del av den døde fisken som er hentet opp fra de angrepne merdene.
Hardt rammet: Også hos Gratanglaks er det tusenvis av fisk som har dødd, som følge av algeutbruddet. Her er en del av den døde fisken som er hentet opp fra de angrepne merdene.(FOTO: )

– Vi har litt spred lokalitetsstruktur, så vi er litt heldige. Tapet er ikke så enormt for oss. Det er stort, men ikke enormt. Det blir en finger i lufta, men det kan være snakk om rundt ti prosent av vår produksjon, men det er veldig grove estimater, sier Lundberg.

Han tror konsekvensene vil kunne merkes minst halvannet år fram i tid.

Frykter permitteringer

Hva de økonomiske konsekvensene blir, vet ikke Lundberg ennå. Uansett er det noe annet han er langt mer bekymret for:

– Én ting er kroner og øre, men jeg er opptatt av konsekvensene for arbeidsplasser. Og ikke nødvendigvis bare på oppdrettslokalitetene, men også på slakteriet og kasseriet.

Må dere permittere noen ansatte som følge av dette?

Det blir nok noen permitteringer. Men da uttaler jeg meg på generelt grunnlag for oppdrettsnæringa. Vi må nok forvente at dette vil få konsekvenser i form av permitteringer, blant annet på slakterisida. Det må vi nok regne med, sier Lundberg.

Lundberg opplyste til nettstedet kyst.no i midten av mai at de hadde tatt vannprøver for å ta rede på nøyaktig hva problemene skyldtes. Prøvesvarene viser at det er algen chrysochromulina som er den store synderen. Dette er den samme algetypen som Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet tidligere har omtalt som den sannsynlige synderen, ifølge NRK.