Innbyggerne i Ballangen og Tysfjord har fått en uttelling i representanter som er langt mer enn det dobbelte enn hva innbyggertallet skulle tilsi. Det viser en gjennomgang av valgresultatet som Fremover har gjennomført.

Ballangen og Tysfjord har 17 av 41

Kommunestyret i nye Narvik kommune skal ha 41 representanter. Av disse vil 12 komme fra dagens Ballangen kommune, mens fem vil komme fra østsiden (Kjøpsvik) av Tysfjord kommune. Til sammen blir dette 17 representanter.

Videre viser gjennomgangen at Bjerkvik i Narvik kommune har fire representanter i det nye kommunestyret.

Dette etterlater resten av Narvik, med Narvikhalvøya og Ankenes som de tyngste befolkningsmessig, med 20 av de 41 representantene.

Ikke overrasket

Leder i Narvik Arbeiderparti, Roger Bergersen, lar seg ikke overraske av tallene.

VILLET: - At det er forholdsvis mange representanter fra Ballangen, Tysfjord og Bjerkvik i kommunestyret i forhold til innbyggertallet de ulike stedene er ikke et resultat av kampanjer ute i distriktet, men villet politikk fra de ulike partiene, sier Bergersen.
VILLET: - At det er forholdsvis mange representanter fra Ballangen, Tysfjord og Bjerkvik i kommunestyret i forhold til innbyggertallet de ulike stedene er ikke et resultat av kampanjer ute i distriktet, men villet politikk fra de ulike partiene, sier Bergersen.

– Ser du på de ulike listene som de som stemte hadde å velge i, så hadde de aller fleste en god geografisk spredning. Mer eller mindre samtlige partier hadde valgt å plassere kandidater fra henholdsvis Ballangen og Tysfjord høyt oppe.

Bergersen tror kommunesammenslåingen har gjort at alle delene av den nye storkommunen har blitt ekstra godt tilgodesett.

– Jeg kan bare prate for Arbeiderpartiet, men jeg synes at sluttresultatet, at de kandidatene vi får inn i kommunestyret er bra folk som kommer til å jobbe for hele kommunen, uansett hvor de kommer fra, sier han, og regner med at de andre partiene tenker det samme om sine representanter.

At det er forholdsvis mange representanter fra Ballangen, Tysfjord og Bjerkvik i kommunestyret i forhold til innbyggertallet de ulike stedene, tror ikke Bergersen er et resultat av kampanjer ute i distriktet, men heller villet politikk fra de ulike partiene.

Gamle Narvik «mistet» 10

Skulle man tatt utgangspunkt i en fordeling etter folketall, skulle gamle Narvik kommune hatt 34 representanter, altså 10 mer enn det faktiske resultatet, Ballangen 5 og Tysfjord 2 representanter i kommunestyret.

Ser vi på hvor mange innbyggere fra de ulike delene av nye Narvik kommune som står bak de ulike representantene, så har Tysfjords østside fått en representant for hver 193. innbygger.

I Ballangen står det 203 innbyggere bak hver representant, mens det i gamle Narvik måtte 774 innbyggere til for å få en representant inn i det nye kommunestyret.

Kjønnsbalanse

Ved valget hadde de stemmeberettigede også muligheten til å påvirke sammensetningen av kommunestyret ved å gi personstemmer. Dette har gitt utslag i at det har kommet inn en representant mer fra henholdsvis Ballangen og Bjerkvik i forhold til den prioriteringen de ulike partiene hadde gjort av kandidatene. Disse har gått på bekostning av to kandidater fra narvikhalvøya.

Kjønnsmessig har partiene og velgerne truffet innertier med sammensetningen av det nye kommunestyret, som vil bestå av 21 menn og 20 kvinner.