I utgangspunktet var det besluttet at elbiler og biler som drives med hydrogen skulle få kjøre gratis.

– Men det er nok ikke et vedtak som gjelder for bestandig, får Fremover opplyst fra Samferdselsdepartementet på spørsmålet om de som kjører elbil kan regne med å få kjøre gratis «til evig tid» – altså ut hele bompengeperioden.

Bakgrunnen er et vedtak fra 5. desember i 2016 da Stortinget besluttet at nullutslippskjøretøy ikke skulle betale mer enn maksimalt 50 prosent av bompengesatser, fergebilletter eller parkering.

Lokalpolitikerne avgjør

– Regjeringen har nå kommet med en nærmere redegjørelse om hvordan dette skal følges opp i praksis, fremgår det av redegjørelsen.

«Der går det fram at åpnes også for å ta betaling for nullutslippskjøretøy i eksisterende bompengeprosjekter dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette. Svaret er altså at vedtaket for Hålogalandsbrua ikke trenger gjelde til evig tid», er svaret fra departementet.

Personbiler med brikkeavtale kan kjøre over Hålogalandsbrua for 90 kroner.

Det vil si at bystyret i Narvik kan pålegge førere av elbiler det halve beløpet.

Lang kamp

Fra Statens vegvesen har Fremover fått bekreftet at det ikke er innført noen ordning med tidsbegrensning. Det vil si at alle må betale ordinær pris selv om retur går umiddelbart.

Paul Rosenmeyer, gruppeleder for Narvik Høyre, sier seg overrasket over opplysningene.

– Vi har lenge slåss, resultatløst, for å få til en ordning for pendlere slik at de kan få en forutsigbar løsning. Det har vi fått nei til fordi dette ikke er et bypakkeprosjekt.

– Da blir det spesielt om det blir tatt ut et bruddstykke og det overlates til lokalpolitikerne å øke inntektene til et riksveiprosjekt, sier Rosenmeyer.

Alt eller intet

– Min umiddelbare oppfatning er at om det åpnes for en sånn endring av et vedtatt prosjekt, så må hele finansieringspakken tas opp til debatt, slik at det eventuelt kan innføres månedstak slik vi har ønsket.

Vegard Lind-Jæger, gruppeleder for SV, har i utgangspunktet bare en melding om saken:

– Det er altfor tidlig å ha noen formening om det bør gjøres noe med avgiftene.

Han understreker at hans grunnleggende holdning er at det er veldig viktig å få folk til å gå over til utslippsfrie kjøretøy, og at avgiftsfritaket er et virkemiddel som har vist seg å ha god effekt.

Tar ansvaret

Aps gruppeleder Mona Nilsen sier at dette ikke kom helt uventet, og legger til at dette er et ansvar som lokalpolitikerne må ta oppgaven blir tillagt dem.

– Men jeg må først se hva det kan bety for det totale regnestykket før jeg bestemmer noe.

– Elbiler bruker veiene og bidrar til slitasje på lik linje med andre kjøretøy. Vi hadde jo den samme debatten oppe da det var snakk om parkeringsordningen,

– I utgangspunktet har jeg ikke noe ønske om å pålegge bilistene ekstra utgifter.

HÆ..? Høyres Paul Rosenmeyer stiller seg undrende til at deler av finansieringen kan bli tatt ut av det totale regnestykket.
HÆ..? Høyres Paul Rosenmeyer stiller seg undrende til at deler av finansieringen kan bli tatt ut av det totale regnestykket.
AVVENTENDE: – Elbiler sliter jo også på veinettet, sier Aps Mona Nilsen. Men regjeringens beslutning kom raskt også på henne.
AVVENTENDE: – Elbiler sliter jo også på veinettet, sier Aps Mona Nilsen. Men regjeringens beslutning kom raskt også på henne.