Selv om endelig punktum ennå ikke er satt, og det garantert vil komme noen justeringer når bystyret skal gjøre endelig vedtak om to uker, ligger det nå an til følgende:

• Det innføres 15 minutter gratis parkering i de mest handelstypiske områdene i Narvik sentrum

• Området for hvor det kan kreves inn avgift utvides betraktelig, men rene boliggater skjermes

• Antallet avgiftsbelagte parkeringsplasser dobles

• Antall timer i døgnet som det skal kreves inn avgift økes

• Det skal finnes tilbud om gratis parkering for MC og 4-hjulinger i sentrum

• El-biler gis halv pris på parkering

• Kommunens trafikkbetjenter skal i tillegg til å håndtere parkeringsbestemmelsene ha funksjon som service- og byverter.

Å anse som en pakke

Dette er deler av det forslaget som ble presentert i formannskapet torsdag.

Hele parkeringsforslaget består av i alt 13 punkter, og ved gjennomgangen i formannskapet var rådmann Lars Skjønnås tydelig på at samtlige elementer i forslag hadde sammenheng med hverandre, og at dette dermed var å anse som en pakke.

Å innføre 15 minutter gratis parkering i sentrum, samt at betjentene skal bruke tid på veiledning og være by- og serviceverter fremfor å skrive bøter, vil påvirke inntektene. Det er på bakgrunn av dette at parkeringsområdet og antallet avgiftsbelagte parkeringsplasser økes, samt at det skal kreves inn avgift for en større del av døgnet.

I formannskapet høstet rådmannen veldig mye ros for sitt nye parkeringsforslag, selv om dette i stor grad er svært likt det politikerne sendte i retur ved forrige behandling tidligere i høst.

Endringer kan komme

Den debatten som var i formannskapet dreide seg i stor grad om nødvendigheten av å utvide parkeringsområdet så mye, hvordan dette skal praktiseres i tilknytning til en del idrettsanlegg, samt til hvordan man skal klare å håndtere villparkering som garantert også vil bre seg utover og inn i rene boliggater.

Dette siste var Morten Qvam (Rødt) spesielt opptatt av, som pekte på at en avgiftsparkering ved Stadion og Stadionhallen garantert ville få bilistene til å kaste blikket på andre mulige parkeringsområder – blant annet ved Jaklamyra.

Paul Rosenmeyer bebudet at Høyre innen den forestående behandlingen i bystyret vil se nærmere på konsekvensen av å la hele Narvikhalvøya fra Beisfjordbrua til Orneshaugen bli en del av parkeringsområdet. Rosenmeyer henviste til det behovet pendlere fra sør og nord ville ha for å kunne parkere rimelig eller uten avgift.

Mona Nilsen (A) tok opp det urimelige at for eksempel trenere må betale avgift for å parkere utenfor Idrettens Hus og Stadionhallen for å kunne utføre sitt frivillige arbeid blant barn og unge. Hun antydet at en fornuftig løsning kan være å avslutte avgiftsbetalingen tidlig på ettermiddag ved disse anleggene, for eksempel klokken 16.

Parkeringsordningen i Narvik kommer til endelig behandling i bystyret torsdag 22. november.

Fagernes: På Havna og Fagernes legges det etterforslaget opp til følgende nye parkeringsplasser: Ca. 100 m² v/jernbanekrysningen – område rett over inngang til Fagernesterminalen, ca. 6 biler (markert helt til høyre på kartet). Rundt tollbygget, ca. 30 plasser. Fagernesveien Verktøy og maskin, ca. 5 plasser,
Fagernes: På Havna og Fagernes legges det etterforslaget opp til følgende nye parkeringsplasser: Ca. 100 m² v/jernbanekrysningen – område rett over inngang til Fagernesterminalen, ca. 6 biler (markert helt til høyre på kartet). Rundt tollbygget, ca. 30 plasser. Fagernesveien Verktøy og maskin, ca. 5 plasser,